200 år gammelt kort afslører nyt om fortidens Bornholm

Havde Bornholm virkelig sin egen konge i slutningen af 800-tallet? Hvornår og hvordan blev øen kristnet? Hvorfor opstod der aldrig landsbyer på Bornholm i middelalderen? Disse og mange andre spørgsmål har et 200 år gammelt kort potentialet til at svare på.

I dag offentliggør Bornholms Museum i samarbejde med regionskommunen et “nyt” 200 år gammelt kort på internettet. Det drejer sig om det ældste matrikelkort fra perioden 1784-1818, det såkaldte Original 1-kort. Bornholm bliver dermed den første kommune i landet, som kan præsentere et samlet Original 1-kort.

For Bornholm består kortværket af 79 kortblade, der i sin tid blev digitaliseret enkeltvis af daværende Kort- og Matrikelstyrelsen. Arkæolog Anders Pihl fra Bornholms Museum har nu samlet de mange kortblade til eet digitalt kort.

Kortet er blevet udarbejdet, fordi et pilotprojekt udført af Anders Pihl har vist, at kortet gemmer på hidtil ukendt viden om Bornholms historie. For kortet angiver ejerforholdene for øens jorder før udskiftningen og de store jordreformer, som på Bornholm fandt sted i første halvdel af 1800-tallet.

Ejerforholdene afslører et meget statisk billede, hvor de enkelte gårdes jordtilliggender omkring år 1800 stort set ikke har ændret sig siden jernalderen. Det ses af, at øens gårde “klumper” sig sammen: 20-25 gårde deles om et areal på cirka 10 kvadratkilometer. Grænserne for disse gårdsammenslutninger brydes af sognegrænserne, der derfor må være yngre end fordelingen af jord mellem gårdene.

Pilotprojektet omfattede fire af øens sogne, og resultaterne er så lovende, at det nu er håbet, at der kan findes midler til et projekt, der dækker hele øen.

Anders Pihl præsenterer kortet, processen bag samlingen af det, samt hvordan det kan anvendes lørdag den 14. marts klokken 13 på Bornholms Museum.