Foto: Allan Rieck

Allinges foreningshus er skeptisk over for nyt stort center i hallen

Bestyrelsen i Nordlandshallen, Bornholms Idræts- og Kulturcenter, vil forvandle den gamle hal til et stort foreningshus, der skal kunne rumme alle foreningsaktiviteter på Nordbornholm. De planer falder dog ikke umiddelbart i god jord hos brugerne af Allinges nuværende foreningshus, Kærnehuset.

Det stod klart, da store dele af det nordbornholmske foreningsliv mandag mødtes for at drøfte Nordlandshallens storstilede planer.

Kærnehuset rummer i øjeblikket 18 foreninger. Dem vil Nordlandshallen meget gerne have under taget, når hallen – efter planen – er blevet udbygget med en masse ekstra lokaler. Lene Skovmose, der sidder i Kærnehusets bestyrelse, var imidlertid meget klar i mæglet, da hun kommenterede planerne.

– Når man spørger brugerne af Kærnehuset, så siger de: “Vi elsker vores hus”. De glæder sig ikke til det her. Tværtimod. Det bekymrer dem, sagde Lene Skovmose, der var på linje med bestyrelsesformand Lillian Skovmose:

– Vi har mange aktiviteter for fortrinsvis pensionister. Blandt andet stolegymnastik, ryghold, Vintermalerne, yoga, Anonyme Alkoholikere, bridgeklubber, strikkeklubber, Kirken har arrangementer – og meget mere. Og alle plejer normalt at kunne lave sig en kop kaffe, sagde Lillian Skovmose.

Mange så muligheder i udvidelsen

Selvom betænkelighederne ved hal-projektet kom frem i lyset, var der en god stemning ved mødet. Der var en del gruppearbejde med deltagelse af også repræsentanter fra blandt andre ASG, Foreningen Sandvig, Telefonstjernen, Allinge Seniorklub, Foreningen Folkemødet, Destination Bornholm, Kongeskærskolen, Bornholms Regionskommune, Local Fitness og hallens bestyrelse.

En del af repræsentanterne havde en aktie i både Nordlandshallen og foreningslivet. De fremstod ofte som de varmeste fortalere for projektet og de muligheder, det kan medføre.

Claus Larsen er både engageret i ASG, Foreningen Sandvig og Bornholms Idræts- og Kulturcenters bestyrelse. Han har meget erfaring med at arrangere koncerter i både hallen og i Sandvig. Larsen betonede, at en udvidelse også vil kunne medføre gode kulturelle oplevelser.

– Ved nogle af vores aktiviteter har vi brug for rigtig store lokaler. Jeg tænker på koncerter, revy og andet. Vi går og drømmer om, at en arkitekt vil tænke: Hvordan løser vi problemerne med at få sat scener op og udnyttet området i den gamle hal? Kunne der for eksempel være en permanent scene, som også kunne bruges til andre ting?, sagde Claus Larsen.

Han blev suppleret af Nicoline Munk, der er engageret i ASG og sidder i hal-bestyrelsen.

– Når der er koncerter og lignende, må vi ofte aflyse vores idræt. Måske kan vi have andre lokaler, hvor vi kan være, når der er nytårskoncerter? Måske kan man så ikke lige spille badminton den uge. Til gengæld kan man være et andet sted og lave noget andet, der er relevant for idrætten, sagde Nicoline Munk.

Er der nu plads nok?

Fortalerne for hal-udvidelsen så mulighed for, at den ville gøre det lettere for dem at dyrke deres foreningsaktiviteter. De skeptiske frygtede på deres side, at de ville få svært ved at lave deres aktiviteter i et nyt foreningshus. Der er nemlig blevet lagt op til, at foreningerne i en ombygget hal skal deles om pladsen. Altså booke sig ind på et lokale, som flere bruger.

Blandt de afventende var Anders Koefoed Larsen fra Allinge-Sandvig Byforenings arkiv, der i Kærnehuset har egen etage med computere, ringbind og kartotekskasser.

– Byforeningens lokaler i Kærnehuset er vores. Der kan vi trygt opbevare billeder, maskiner, reoler og byarkiv, fordi der skal være aflåst. Mange andre vil godt kunne deles om fælleslokaler – selvom der selvfølgelig også skal findes plads til for eksempel borde til kortspil. Men arkivet har brug for faste lokaler, sagde Anders Koefoed Larsen.

En lignende bekymring lød fra Stine Kjøller, der er formand for Allinge-Sandvig Seniorklub og aktiv i Telefonstjernen. Telefonstjernen består af frivillige, der hver morgen mødes i Kærnehuset og ringer rundt til Allinge-Sandvigs ældre for at sikre sig, de har det godt.

– Vi i Telefonstjernen kan ikke bare befinde os i et åbent rum. Vi skal være i et lille rum, hvor man skal kunne lukke af. Vi har ikke brug for meget plads, men vi vil sikre os, at vi ikke overtræder persondataloven, sagde Stine Kjøller.

Skal alt nu samles i hallen?

En anden bekymring lød fra Kongeskærskolen. Tania Karlshøj-Nielsen, der er leder af indskoling og SFO, mente, at Nordlandshallens projekt bør fokusere på at tilføre området noget nyt – noget, som ikke allerede findes. For eksempel bør hallen efter hendes mening lade være med at lave fodboldbaner på Cirkuspladsen, når børnene allerede lystigt spiller fodbold ovre på skolen.

– Lad være med at bygge noget, vi har ovre på skolen. Det, der skal være her, bør være noget helt andet, sagde Tania Karlshøj-Nielsen.

Mads Akselbo Holm, direktør i Foreningen Folkemødet, gjorde opmærksom på, at den tilgang til hal-udvidelsen ville være i strid med et af de vigtige argumenter for den. Nemlig, at hallen skal udvides for at centrere det spredte liv, der er i området, på et sted, hvor der altid sker noget.

Med på mødet deltog arkitekten Maria Keinicke Davidsen fra det københavnske arkitektfirma Keingart. Hun har fået til opgave at tegne et “center”, der tager højde for foreningernes interesser og betænkeligheder. Der skal være yderligere to møder i løbet af processen, som Maria Keinicke Davidsen forventer kan afsluttes med færdige tegninger af projektet i slutningen af maj.

Derefter skal der søges omkring 25 millioner fondskroner til at realisere drømmene. Så der vil nok gå år, før det kan blive til noget.

Grønning forstår bekymringen

Carsten Grønning, formand for Bornholms Idræts- og Kulturcenter, siger, at han godt kan sætte sig ind i de tanker, Kærnehusets brugere har i forhold til at omdanne hallen til et nyt foreningshus.

– Det er ikke fordi, vi ikke sætter pris på Kærnehuset og de ting, der bliver gjort der. Og jeg kan godt forstå deres bekymring, der nogle gange er meget lavpraktisk. Man skal have respekt for, at man kan bekymre sig for, hvor man skal lave kaffe. Eller om det bliver dyrere at være bruger. Det kan være mennesker, der bare har deres folkepension at leve af, siger han.

– Men jeg har bare sagt til dem, at min vision er, at det ikke skal være dyrere at være i Bornholms Idræts- og Kulturcenter, end det er at være i Kærnehuset. Og det med kaffen må vi kunne snakke os ud af, siger Carsten Grønning.

En bekymring har også lydt, om der vil være penge til driften af det kommende “center”. Til det lyder svaret, at fonde kun vil give mange millioner til projektet, hvis det kan løbe rundt.