Politihjemmeværnet hjælper blandt andet ved eftersøgninger. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Politiets uvurderlige hjælpere føler sig overset

Når trafikken skal reguleres ved særlige begivenheder, eller politiet har brug for assistance til at bevogte et sted, træder de 45 aktive politihjemmeværnsfolk på Bornholm til.

De stiller op i sol og regn, nat og dag, og sidste år havde de meget at se til.

2019 bød på 51 opgaver, hvoraf var de 17 var uvarslede. Det vil sige, at indkaldelserne ikke var planlagt på forhånd.

Og mængden af indkaldelser ser ud til blot at stige i det nye årti. I årets første tre uger har politihjemmeværnet assisteret ved tre pludselige opgaver – to brande i Rønne samt en eftersøgning, fortalte kompagnichef Michael Stuhr ved lørdagens nytårsparole på Almegårds Kaserne.

Sikrer arbejdsro

Sidste år blev kompagniet blandt andet involveret på grund af bortgåede personer, våbenfund, brande, og et flystyrt ved lufthavnen.

– Vores opgave ved disse opgaver går sædvanligvis ud på at afspærre, skabe arbejdsro for politiet samt bevogte stedet, indtil det bliver frigivet. Også her må jeg sige, at I løser opgaverne hurtigt og professionelt, sagde Michael Stuhr til mandskabet i sin tale, hvor han også kom ind på, at noget af arbejdet foregår i det skjulte.

– Et par af de uvarslede opgaver har været pålagt fortrolighed blandt andet med hensyn til sted. Det er en fornøjelse, at I alle opfatter dette som en naturlig del af samarbejdet med Bornholms Politi og agerer herefter, fortsatte han.

Forrige år var der otte færre uvarslede indkaldelser end i 2019, hvor de pludseligt opståede opgaver udgjorde cirka en fjerdedel af kompagniets samlede arbejdstid.

De planlagte opgaver varierer meget. Politihjemmeværnet var til stede ved endagsbegivenheder som havneindvielsesfesten i Rønne og gallafesten på campus. Folkemødet er noget for sig, og derudover spiller de en vigtig rolle ved afviklingen af sportsbegivenheder, især de mange bornholmske cykelløb.

– Antallet af cykelløb ligger på niveau med forrige år, men et faktum er, at disse løb kræver rigtigt meget manpower. Det er derfor glædeligt, at vi kan trække på et antal uddannede trafikofficials fra de lokale cykel- og idrætsklubber til at aflaste os, sagde Michael Stuhr.

 

Ændring i aldersgrænse

Aldersgrænserne for officerer og befalingsmænd er blevet ændret, og det betød, at tidligere degraderede officerer over 65 år kunne få deres rang tilbage.

Af den grund avancerede Ole Andreasen (yderst til venstre) fra menig til premierløjtnant. Arne Mikkelsen, der her får sine vimpler tilbage på skuldrene, blev genudnævnt sergent.

Foto: Berit Hvassum

 

Nyt stort cykelløb

Til juni venter en ny og endnu større cykelopgave, fordi DM i holdløb og et løb i serien Demin Cup skal foregå på Bornholm. Hvor på øen er endnu uvist, fortæller Michael Stuhr, men det ligger fast, at politihjemmeværnet får travlt, idet der er tale om klasse A-løb, hvor vejene fuldstændig skal spærres for anden trafik.

Flere gange i talen blev politihjemmeværnet gode samarbejde med politiet fremhævet.

– Gallafesten ved campus, som tidligere blev afviklet i Søborgstræde, er et fint eksempel på et godt samarbejde i planfasen med Bornholms Politi. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at campus midt i et boligkvarter og et antal farverige køretøjer måske ikke er den bedste kombination, men med lidt god planlægning og sparring fik vi da afviklet arrangementet meget tilfredsstillende.

157 timer mere

Når politihjemmeværnets bornholmske regnskab gøres op for 2019, står 2.531,5 timer tilbage på bundlinjen. Det er 157,5 timer mere end året forinden – og over dobbelt så mange timer som for ti år siden, fortalte Michael Stuhr undervejs.

– Og som jeg plejer at sige; hertil skal så lægges det antal timer der anvendes til forberedelse og evaluering hos den enkelte befalingsmand.

Kompagnichefen så gerne, at enhedens dedikerede frivillige indsats blev påskønnet mere af samfundet. Michael Stuhr fortalte, at han af og til bliver prikket på skulderne af politihjemmeværnsfolk, som føler sig lidt overset i mediernes dækning. Det gælder for eksempel ved bevogtningsopgaver for politiet i forbindelse med forbrydelser eller brande, hvor politihjemmeværnet bevogter et gerningssted, indtil politiets teknikere ankommer.

– Jeg kunne ønske mig, at dette fremgik noget oftere i pressen, således at samfundet er klar over, hvilken ressource vi stiller til rådighed – 24-7-365, sagde kompagnichefen.