Arkivfoto: Allan Rieck

Ja tak til ekstra penge

Rektor på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Anne Regitze Lind-Holm hilser det velkommen, når uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen onsdag meldte ud, at hun vil styrke praktikforløbet på sygeplejerskeuddannelsen  og lette overgangen for de studerende til deres praktik med et særtilskud på 44 millioner kroner.

Baggrunden er, at de studerende angiveligt oplever et decideret ”praksischok”, når de slipper bøgerne.

– Vi synes, det er godt, at der kommer flere ressourcer til det her felt, siger rektoren.

– For det er et fokus, vi har i forvejen. Vi vil rigtig gerne styrke vores samarbejde med det kliniske felt, altså, der hvor vores studerende er ude i deres praktik i klinik, hvilket vil sige på hospital og i kommune. Vi er allerede nu i dialog og har for eksempel en temadag i november, så det er generelt et stort strategisk indsatsområde for os som uddannelsesinstitution. Det vil det også være i årene fremover, hvor vi skal forholde os til, hvordan vi kan lave klinisk undervisning og praktik på nye måder. Medarbejderne er jo pressede ude i det kliniske felt, så vi skal sikre, at vores studerende får den bedst mulige uddannelse, selv om der er pres på sundhedsvæsenet, og netop derfor er det meget velkomment, at vi bliver tildelt flere ressourcer.

Har du nogen idé om, hvor mange af de 44 millioner kroner, I eventuelt kan få?

– Nej. Det kan jo godt være, der kun bliver tale om en lille slat, for de bliver formentlig delt ud efter, hvor mange studerende de forskellige uddannelsesinstitutioner har, og vi har jo ikke så mange som de eksempelvis har i København. Men nogle gange er der da et fokus på de små institutioner, og vi vil arbejde på at forklare, at det er lige så dyrt for os at løfte opgaven, selv om vi ikke har så mange studerende. For dermed kan det være dyrere for os pr. elev.

Hvor mange studerende har I pr. hold?

– Vi optager 25 studerende to gange om året.

Oplever I, at de studerende springer fra, når de skal ud i praktik og pludselig føler sig pressede?

– På den ene side har vi, fordi vi er en lille institution med et tæt samarbejde med hospital og kommune, lidt større mulighed for at yde bedre støtte og vejledning til den enkelte studerende, men alligevel oplever vores studerende et pres, når de kommer ud i praktik.

 

Anne-Regitze Lind-Holm. Foto: Jens-Erik Larsen

 

15 procent

Man taler om et decideret praksischok?

– Ja, det er det jo også for dem, fordi det er så meget anderledes at komme ud til syge mennesker i forhold til at være på en uddannelsesinstitution, og derfor er det afgørende, hvilken støtte de får.

Hvor stort frafald har I?

– Det skifter lidt, lige nu er det på cirka 15 procent, men fordi vi er en lille skole kommer 50 procent af vores studerende fra andre steder end Bornholm, hvilket er rigtig godt, men nogle af dem flytter tilbage til, hvor de kom fra, ligesom der er nogle, der flytter til større skoler. Derfor oplever vi ikke kun frafald fra uddannelse, men også overflytning til andre skoler. Det er svært at adskille de tal, men vi har da helt klart også et frafald fra uddannelsen.

Hvordan ligger I i forhold til landsgennemsnittet?

– Vi ligger rimelig gennemsnitligt, men fordi vi har så få elever, er vi også rimeligt følsomme på tallene, der skal ikke meget til, at procenttallet bliver højt. Vores statistiske udsving kan blive store, siger Anne Regitze Lind-Holm.