Foto: Berit Hvassum

Havnen får lov til at bruge areal ved Kanondalen

Kystdirektoratet har givet Rønne Havn dispensation, så havnen kan bruge et areal ved Kanondalen til midlertidigt stenoplag.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser kan være nødvendige, fremgår det af afgørelsen.

Som avisen fortalte i midten af december, ønsker havnen at forlænge den nye ydermole i den sydlige del af havnen, så de nye havnebassiner bliver bedre afskærmet for bølgerne. Det er netop i forbindelse med det arbejde, at rådgivningsfirmaet Niras på havnens vegne har søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

I ansøgningen anfører Niras, at der er ”behov for at inddrage arealer nær havnen til midlertidigt oplag af stenmaterialer til brug ved moleforlængelsen”.

Sideløbende med ansøgningen til Kystdirektoratet har Rønne Havn gang i en proces, hvor den i første omgang ønsker at leje og senere overtage området. Det har kommunalbestyrelsen ikke taget stilling til endnu. Efter planen bliver spørgsmålet om leje af området behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 20. februar. Samtidig er det på tale at udarbejde et nyt plangrundlag for området, så det kan bruges til havneformål i forbindelse med offshore-industrien.

Dispensationen fra Kystdirektoratet er tidsbegrænset til den 31. december i år, og efter arbejdets afslutning skal området retableres til grønt område.