Foto: Østed

DI Bornholms nytårsforsæt: Lad os holde fast i de høje ambitioner

SYNSPUNKT
Er du også én af de bilister, der engang imellem kører lidt friskt overfor gult? Når det gælder færdselsreglerne betyder gult stop. Men for erhvervsudviklingen på Bornholm, er det en anden sag. For selvom det går godt de fleste steder på Bornholm, så nærmer økonomien i vores nabolande sig gult lys.

Netop derfor er det vigtigt, at vi har et bornholmsk erhvervsliv, der bliver ved med at være i topform. Vi skal ikke træde på bremsen, men holde fast i ambitionerne og skubbe hinanden fremad. Det handler om job, og det handler om skattekroner til vores fælles velfærd.

Ser vi tilbage over de seneste ti år, har vi opnået gode resultater på Bornholm. Nye arbejdspladser er skudt frem. Fraflytning er vendt til tilflytning, ledighed er vendt til øget beskæftigelse. Bornholm er lykkedes med at komme på landkortet, både i Danmark og ude i verden. Naturligvis som attraktiv turistdestination, men Bornholm er også hjemsted for stærke eksportrettede virksomheder, der verden over er kendt for topkvalitet.

Det er dog ikke kommet af sig selv, men har krævet en stor indsats i de enkelte virksomhed, der kæmper for at tage den næste ordre hjem. Det sker når erhvervslivet og andre gode kræfter går sammen om nye initiativer. Og det sker når politikerne skaber gode rammevilkår for erhvervslivet.

 

Vores arbejdsmarked kommer
til at stå over for store udfordringer
de kommende år

 

Arbejdskraft, uddannelse og grøn omstilling er nogle af de områder, hvor vi hele tiden skal kigge på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre end sidste år. Men en stram økonomisk virkelighed hos kommunen sætter sit aftryk på blandt andet tilflytterindsatsen, BCB og Bright Green Island-strategien. Der skal lyde en ros til kommunen for stadig at prioritere penge til holde indsatser kørende, der er en støtte for erhvervslivet. Men samtidig skal der også lyde en opfordring til at holde fast i de høje ambitioner, når der næste år skal udarbejdes en ny erhvervspolitik.

Vores arbejdsmarked kommer til at stå over for store udfordringer de kommende år. Flere ældre vil forlade arbejdsmarkedet, hvilket vi som samfund skal håndtere. Når gode kræfter forlader virksomhederne, så giver det samtidig plads til nye. Vi har brug for flere unge faglærte talenter på Bornholm. Med et svendebrev i hånden, er der rig mulighed for at gøre karriere på mange spændende bornholmske virksomheder, der sælger produkter og ydelser til hele verden.

Når det gælder den grønne omstilling er bornholmske virksomheder langt fremme. Det gælder både inden for energieffektiviseringer, der bidrager til CO2-reduktion. Flere virksomheder skaber også innovative produkter, der understøtter en bæredygtig udvikling. Det er et godt afsæt for eksport i dag og fremadrettet. Ørsteds forslag om en ny havvindmøllepark i kæmpe skala ud for Bornholm, giver samtidig ny luft til vores ambition om at blive energiø. Det er et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen om at gøre ambitioner til virkelighed.

Lad os holde hinanden op på at løfte vores ø fremad,og give grønt lys til de store ambitioner. På Bornholm har vi i hvert fald gjort vores for at bevise, at udvikling ikke kommer af sig selv. Det sker gennem en målrettet indsats hver eneste dag.

Godt nytår.

 

Kenn Kjellberg,
formand for DI Bornholm