Erik A. Larsen. Foto: Berit Hvassum

Ældreråd om brug af gps: Vigtigt at der kommer fælles regler for demente

I forbindelse med at den 85-årige plejehjemsbeboer Benny Christiansen kort før jul forsvandt fra sin bolig på plejecenter Klippebo og først blev fundet efter mere end halvandet døgns intensiv eftersøgning i området omkring Gudhjem, glæder det Bornholms Ældreråd, at der nu er nye regler på området, så ældre demente kan blive udstyret med gps.

Det fortæller formand Erik A. Larsen:

– Bornholms Ældreråd har med stor tilfredshed konstateret, at det fra årsskiftet er blevet lovligt at anbringe gps på demente borgere. Der er kommet ny lovgivning på området, og hvis de pårørende til den pågældende demente giver tilladelse til det, kan man udstyre den ældre med gps.

En gps kan give ro

– Jeg så godt, at vores ældrechef sagde, at det gik ud over den personlige frihed, men det er jeg ikke enig i. Jeg synes, at det er vigtigt, ikke mindst for de pårørende, at hvis de har en dement mor eller far siddende på et plejecenter, at de kan være sikre på, at hvis vedkommende forlader stedet, at den pågældende kan blive fundet rimeligt hurtigt igen. At man ikke skal ligge og omkomme i kulde et eller andet sted, fordi man ikke kan finde hjem igen. Muligheden for at anbringe en gps på demente borgere vil give de pårørende ro og rimelig sikkerhed for, at den demente kan blive fundet hurtigt, og det er ikke værdigt overfor en demensramt borger, at den pågældende kan blive udsat for at omkomme i forbindelse med en bortgang fra sit hjem eller plejecenter.

– Det seneste eksempel med beboeren fra Plejecenter Klippebo i Gudhjem kunne være endt med dødelig udgang, såfremt den han var blevet fundet bare nogle få timer senere, og desværre har vi gennem de senere år set eksempler, der ikke endte godt. Vi havde også en sag for nogle år siden med en ældre mand på plejecentret ved Snorrebakken, der gik ud og først blev fundet, da det var for sent. Han var så medtaget, da han blev fundet, at han døde på sygehuset, og det er ikke i orden. Allerede her i nytåret har jeg læst om et andet sted i Danmark, hvor de efterlyser en person, og det er jævnligt, at vi ser det på landsplan, påpeger Erik A. Larsen.

Fælles regler

Han fortæller, at ældrerådet hen over julen har korresponderet med hinanden på mail, og at rådet vil tage emnet op på det førstkommende møde den 21. januar:

– Bornholms Ældreråd vil tage problematikken op med henblik på en drøftelse med kommunen om, hvordan man vil administrere de nye regler på området. Det er vigtigt, at der kommer nogle ens regler i Bornholms Regionskommune for, hvordan man administrerer det, så det ikke bliver sådan, at et plejecenter siger, at det vil de ikke og et andet plejecenter siger, at det vil de godt. Det er et plus, at man nu kan gøre det, men vigtigt at det bliver administreret ens, og det skal vi have sikkerhed for.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bornholms Regionskommunes Center for Ældre i dag, da medarbejderne holder ferie.

 

 

Global Positioning System

Gps (Global Positioning System) er et satellit-baseret system, der kan benyttes til at positionsbestemme, hvor man befinder sig overalt på kloden.

Systemet virker ved, at 24 satellitter kontinuerligt bevæger sig omkring jorden og opfanger signaler.

Gps’en er en sporinsanordning, og ved hjælp af en app på en telefon kan familie eller plejepersonalet se, hvor en person befinder sig.

En person udstyret med en gps kan også sende et SOS ved et enkelt tryk på en knap. Apparatet sender et signal, som opfanges af en af de 24 satellitter, og der sendes en nøjagtig position indenfor få meter.

En gps kan også indstilles til at give en alarm, hvis en person forlader et afgrænset område.

Den kan for eksempel placeres i en lomme, i en nøglering eller i en snor om halsen.

Systemet blev oprindeligt udviklet af det amerikanske forsvarsministerium til militært brug.

De fleste moderne telefoner og udstyret med gps.