Foto: Allan Rieck

Der skal være plads til flere fastliggere: Vi vil gøre det bedst og billigst

Der skal etableres flere fastliggerpladser i Hasle Havn, og de nye pladser skal etableres i Tuborg Havn.

– Vi har et behov for pladser til større både, og der er rigtig mange, der vil ind i marinaen. Men der er fyldt op for de større både. Bådene ligger ikke særlig godt i det store bassin, hvis man ikke gør det på en anden måde. Vi har derfor diskuteret, hvordan vi kan gøre det bedst og billigst, for havnen har ingen penge, siger havnefoged Aron Kjøller-Hansen.

– Vi gør det derfor på den måde, at vi lægger nogle flydefortøjninger ud. Man ligger ikke med siden til kajen, men med til stævnen til kajen. Så fylder man ikke så meget, og man ikke kommer ind under kajen, hvilket kan være et problem, når det skifter mellem lav- og højvande, forklarer havnefogeden.

– Det er en god og billig løsning, fordi vi har mange af materialerne liggende i forvejen. Vi havde det oppe på brugerrådsmødet, hvor idéen blev godt modtaget. Vi regner med at gå i gang med arbejdet i februar-marts, tilføjer Aron Kjøller-Hansen.