Foto: Jens-Erik Larsen

Nyt skjul ved Udkæret: Kom meget tættere på fugleoplevelsen

DOF Bornholm har netop fået den sidste brik i puslespillet om en ny udsigtsplatform til at falde på plads:

– Vi har pengene, vi har håndværkeren. Nu mangler vi kun tilladelserne, siger Kåre Kristiansen, formand for DOF Bornholm.

Sagens kerne er et nyt fugleskjul på nordsiden af Udkæret, et større vådområde ved Springbakkevejen som er en yndet raste- og yngleplads for traner, gæs, ande- og vade fugle i store tal. Og tit kan man opleve hav- ørnen fouragere.

Det er en drøm, der går i opfyldelse for DOF Bornholm, der sendte den første ansøgning afsted til Friluftsrådets Lokalforeningspulje i februar. Rådet kvitterede med 68.500 kr. i støttemidler – og med yderligere 35.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond og senest 25.000 kr. fra Brdr. Larsens Legat er fugleskjulet tæt på at være en realitet.

Naturstyrelsen spiller med

DOF Bornholm har selv skudt 9.000 kr. i projektet for at nå budgettet, og nu mangler kun myndighedsbehandlingen, som Naturstyrelsen har lovet at tage sig af.

Det nye fugleskjul, som bliver trekantet med et areal på 18 m2, ligger på Naturstyrelsens område, og udover at bakke projektet op fra starten har medarbejderne på Naturstyrelsen Bornholm tilbudt at påtage sig opgaven med at indhente de nødvendige godkendelser.

– Vi har fået fantastisk medspil fra Naturstyrelsen. De skrev et flot anbefalelsesbrev, som vi kunne vedlægge fondsansøgningerne, og de har været med herude flere gange for at  hjælpe med at finde den optimale placering, siger Kåre Kristiansen.

 

 

137.000

kroner er det samlede budget for fugleskjulet i Udkæret

 

 

Et paradis for fuglekiggere

Denne mandag har fugleformanden set 21 arter, blandt andet tårnfalk, knopsvane, troldand, grågås, gråand, pibeand, musvåge og rød glente i Udkæret.

Og det er vel at mærke et vinterscenarie. Udkæret byder på langt flere arter – ialt 213 forskellige arter over årene er det blevet til ifølge Kåre Kristiansen.

Det gør området til et paradis for fuglekiggere, siger Kåre Kristiansen:

– Fordelen ved Udkæret er, at du kommer meget tættere på fugleoplevelsen. Sådan en dag som i dag kan du ikke se ret meget i Bastemosen og Ølene uden et teleskop. Her kan du se fuglene med det blotte øje.

Mere tilgængeligt

Naturstyrelsen fjernede sidste år et gammelt fugletårn lidt længere mod vest, som var slidt ned af råd og ælde.

Det nye fugleskjul er flyttet tættere på vej og kommer til at ligge i niveau med skrænten ned til søen. Dermed bliver anlægget tilgængeligt for en større brugergruppe.

– Adgangsforholdene bliver bedre end de var før. Ikke rollatorvenligt, men langt mere tilgængeligt end et fugletårn med stejl trappe, siger Kåre Kristiansen.

DOF Bornholm håber, at det nye fugleskjul ved Udkæret er klar til ibrugtagning 1. april.