Foto: Jens-Erik Larsen

Landmand får tilladelse til en babystald

En landmand på Petersborgvej i Klemensker har fået kommunens tilladelse til en udvidelse af produktionsarealet til produktion af smågrise og slagtesvin. Udvidelsen består i etableringen af en ”babystald” i en eksisterende staldbygning.

En babystald er indrettet, så den opfylder kravene til de mindste, nyfravænnede grise, det vil sige med en god overdækning og med mulighed for ekstra varmetilsætning. Det er typisk de 10-20 procent mindste, nyfravænnede grise, der kommer en tur omkring babystalden, før de sælges eller flyttes til den egentlige smågrisestald, fremgår det af en artikel i Landbrugsavisen.