Foto: Berit Hvassum

Politisk opbakning til bekymrede sommerhusejere i Boderne

Medlemmerne af økonomiudvalget valgte i onsdags at fjerne den nye lokalplan for sommerhusområdet ved Boderne fra dagsordnen.

Politikerne sendte tilbage til planafdelingen med krav om en skriftlig garanti for at den nye lokalplan ikke vil overtrumfe den afgørelse som blev truffet af Planklagenævnet i september, hvor et byggeri i området blev kendt ulovligt.

Stridens kerne er et sommerhus, der ligger i et område i Boderne med små grunde under 500 m2 og mindre strandhytter. Ifølge de lokale bestemmelser må det bebyggede areal i området ikke overstige 70 m2.

Den bestemmelse valgte BRK’s sagsbehandlere at dispensere fra, da de for fem år siden for gav hyttens nye ejere tilladelse til at foretage en gennemgribende renovering, så det bebyggede areal kom op på 91 m2.

Afventer ny sagsfremstilling

I onsdags udtrykte en af naboerne til huset i Bornholms Tidende bekymring over den nye lokalplan, der har været undervejs siden foråret 2018. Han frygter, at en ny lokalplan kan blive brugt til at annullere planklagenævnets afgørelse med tilbagevirkende kraft.

Denne bekymring blev altså delt af de politikere, der deltog i økonomiudvalgsmødet i onsdags. Kommunen har nemlig endnu ikke foretaget sig noget i den konkrete sag, selv om planklagenævnets afgørelse indløb den 24. september.

– Spørgsmålet om klagesagerne var ikke med i sagsfremstillingen, og derfor tog vi sagen af dagsordnen, siger Morten Riis fra Enhedslisten.

Politikerne afventer nu en ny sagsfremstilling fra kommunens planafdeling.

– Vi vil gerne have på skrift, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre, så noget der er kendt ulovligt ikke kan gøres lovligt igen, siger Morten Riis.

Glæde hos klagerne

Onsdagens beslutning er endnu en sejr til de to grupper, der gennem de seneste fem år har arbejdet vedholdende for at få omgjort kommunens byggetilladelse.

– Jeg er da glad for at de har taget vores kritik til efterretning. Nu ser vi frem til at kommunen får færdigbehandlet byggesagen, inden de lægger en ny lokalplan frem, siger Birger Jørgensen, der har haft sommerhus i Boderne i 20 år.

Morten Riis forventer, at den nye lokalplan kommer på dagsordnen igen inden jul.

Afgørelse

i klagesag om Bornholms Regionskommunes lovliggørende landzone-tilladelse til genopførelse af sommerhus på Boderne, Aakirkeby Bornholms Regionskommune har den 8. marts 2017 givet lovliggørende landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på ejendommen Boderne 38, 3720 Aakirkeby, matr. nr. 101ai Aaker.

Planklagenævnet har modtaget to klager over afgørelsen.

Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Kilde: Afgørelse fra Planklagenævnet i Viborg, 24. september 2019.