Stop hetzen mod 3F Bornholm

LÆSERBREV
Jeg synes, det er højst usædvanligt, når man ikke vil anerkende en helt normal demokratisk afstemning og resultatet heraf.

Det er det, man oplever her i disse dage, hvor en gruppe medlemmer af min fagforening, 3F Bornholm, prøver at vælte den nuværende formand og valgte bestyrelse.

Argumentet for at gruppen har indsamlet underskrifter, og fremprovokeret en ekstraordinær generalforsamling er, at et flertal på 3F Bornholms generalforsamling i foråret, valgte en anden person til bestyrelsen, end den byggegruppen havde indstillet.

Det kan man selvfølgelig godt blive sur over, men det er jo helt klart demokratiets spilleregler, og hvis byggegruppen ellers går ind for at overholde 3F Bornholms love og regler, bør man anerkende det resultat, som afstemningen på generalforsamlingen endte ud med.

Jeg deltog selv i omtalte generalforsamling og er helt overbevist om, at alle indstillinger og afstemninger blev fuldt ud behandlet efter generalforsamlingens forretningsorden og fagforeningens love af generalforsamlingens to dirigenter.

Jeg forstår bare ikke de personer fra byggegruppen i 3F Bornholm, som har stået for indsamlingen af underskrifter. Jeg kan ikke forstille mig, at disse personer ikke er demokratisk indstillet, og vil derfor under normale forhold, anerkende en hvilken som helst demokratisk afstemning på en generalforsamling.

Derfor er jeg dybt bekymret for, at pågældende personer ikke spille med åbne kort og har en skjult dagsorden, som medlemmerne først får kendskab til, hvis det skulle lykkedes dem at vælte nuværende afdelingsformand og valgte bestyrelse.

Derfor er det utroligt vigtigt, at vi alle møder op til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 6. december 2018, og forhindrer dette i at ske.

Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle 3F Bornholms medlemmer til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling og bakke op om afdelingsformand Jens Skovgaard og den nuværende bestyrelse i 3F Bornholm.

Ernst Jensen
Åkirkebyvej 119, Rønne