Varslingssystem vil differentiere coronatiltag i Danmark

Under coronakrisen har regeringen været kritiseret for ikke at varsle godt nok om nye tiltag mod smittespredningen.

Det skal et nyt varslingssystem være med til at ændre på.

I sin kerne består varslingssystemet af fem risikoniveauer og en værktøjskasse med mulige tiltag.

Tiltagene kan så komme på tale, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig.

– Skræmmescenarierne er rundt om os i Europa. Det understreger vigtigheden af at være på forkant med epidemien, og det skal varslingssystemet bidrage til.

– Varslingssystemet viser, hvad risikoniveauet er nu, og hvilke tiltag der kan blive nødvendige, hvis smitten stiger, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Risikoniveauet vil blive fastsat en gang om ugen både nationalt og regionalt af en ekspertgruppe.

Det vil sige, at der rundt om i landet kan blive forskel på, hvilke tiltag der tages i brug af myndighederne.

Risikoniveauerne vil fastsættes ud fra blandt andet antallet af nye smittede, antal indlagte og den forventede udvikling på baggrund af fremskrivninger.

Derudover vil der også blive holdt øje med udviklingen i udlandet.

– Vi har brugt tid på at udvikle et intelligent varslingssystem.

– Baseret på erfaringerne fra andre lande og rådgivning fra sundhedsmyndighederne har vi fravalgt et system, hvor der er en automatik mellem risikoniveau og tiltag.

– Formålet er at sikre, at vi kun har restriktioner på de områder, hvor det er højest nødvendigt, siger Magnus Heunicke.

Den ekspertgruppe, der skal fastsætte risikoniveauerne, består af eksperter inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold.

Ifølge Magnus Heunicke har ekspertgruppen allerede bidraget til at kvalificere varslingssystemet.

Eksperterne vil også blive inddraget i den videre udvikling af systemet.

– Det betyder, at vi står på et meget solidt fagligt grundlag i Danmark, og varslingssystemet kan udvikle sig i takt med ny viden om epidemien, siger ministeren.

/ritzau/