Druk sender flere unge på hospitalet med alkoholforgiftning

De danske unge indtager stadig meget alkohol, og flere unge ender på hospitalet på grund af alkohol.

Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, som har set nærmere på en række udvalgte konsekvenser af et stort alkoholforbrug blandt unge.

Rapporten konkluderer, at et stort indtag af alkohol i 2018 var årsag til, at 1722 unge mellem 15 og 24 år måtte på hospitalet.

Det er en stigning på 18 procent i forhold til 2014, hvor antallet var 1460.

Det er oftest alkoholforgiftning, der er grunden til, at unge ender på hospitalet. Faktisk er det tilfældet for 30 procent af de unge.

Det forklarer Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

– Andre årsager kan for eksempel være akut alkoholberuselse eller psykiske lidelser relateret til alkohol, siger han i en pressemeddelelse.

Samlet set er der flest unge mænd, der kommer på hospitalet i forbindelse med deres alkoholindtag.

I aldersgrupperne 18-20 år og 21-24 år har henholdsvis 60 og 65 procent af dem, der har været på hospitalet på grund af alkohol i 2018, været mænd.

I aldersgruppen 15-17 år er der dog en lille overvægt af unge kvinder. I 2018 stod kvinderne for 54 procent af hospitalsbesøgene.

Det er også oftest mænd, der dør, når der er alkohol indblandet som hel eller delvis forklaring på dødsfaldet.

32 af de i alt 38 unge, der døde i perioden 2014-2018, har været mænd.

Den hyppigste alkoholrelaterede dødsårsag blandt 15-24-årige er transportulykker på land. De har kostet 12 unge livet i perioden.

Herefter følger otte dødsfald på grund af forgiftningsulykker, som også kan være medicin eller narkotika, men hvor alkoholen er vurderet til at have indflydelse.

– Hvert år er alkohol medvirkende til dødsfald blandt unge, så det er bekymrende, at et stigende antal unge kommer på hospitalet i forbindelse med alkohol.

– Selv om man selvfølgelig kan håbe på, at en del af forklaringen kan være, at venner og andre er blevet bedre til at hjælpe de unge i akut behandling ved behov, siger Lars Eriksen Videbæk.

Siden 2015 har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at medicinsk alkoholbehandling fremover bør suppleres med samtalebehandling.

I perioden 2014-2018 er antallet af unge, der har været i samtalebehandling, steget med 42 procent.

Til gengæld er antallet, der har været i medicinsk alkoholbehandling, faldet med 25 procent.

Blot 19 procent af de unge får den anbefalede kombination af både medicinsk behandling og samtalebehandling.

Sundhedsstyrelsen bemærker, at tallene alene omhandler offentlig alkoholbehandling, og at der kan være unge, der modtager samtalebehandling i privat regi.

/ritzau/