Ekspertudvalg kræver mere tysk radio og tv i Danmark

Danmark gør ikke tilstrækkeligt for at værne om og fremme tysk som sprog.

I en evalueringsrapport skriver Europarådets ekspertudvalg for minoritetssprog, at der er gode indsatser. Men de er ikke dækkende.

– Det er nødvendigt at tage konkrete skridt i tæt samarbejde med de tysktalende for at udbyde radio- og tv-udsendelser på tysk på et passende niveau, skriver udvalget i rapporten.

Der henvises særligt til nye medier. Det påpeges også, at transmissioner på tv og radio har en betydelig rolle for udbredelsen og beskyttelsen af minoritetssprog.

Det noteres som positivt, at Der Nordschlewiger, der både producerer avis og korte radioindslag fra Aabenraa, får støtte.

Men samtidig kritiseres Danmark for, at Der Nordschlewigers radioudsendelser begrænser sig til to daglige indslag af to minutter.

– Længden af transmissionerne bør øges betragteligt for at kunne bidrage til at fremme tysk og for at møde de mediekrav, som der stilles i chartret, skriver rådet.

Der ydes ikke støtte til tv-udsendelser på tysk i grænseregionen.

DR er forpligtet “til at lægge vægt på dækningen af minoriteter i det dansk-tyske grænseområde”.

– Ekspertudvalget ser frem til at modtage information om, hvordan denne forpligtelse vil blive ført ud i livet for den tysktalende minoritet i Danmark.

Det tyske mindretal i Danmark tæller omkring 15.000.

I Belgien, der har dobbelt så mange indbyggere som Danmark, er der også et tysk mindretal. De er knap 78.000 ifølge en portal for det tyske mindretal i Belgien.

I Belgien er der både tv og radio på tysk. Tysk er et officielt sprog i landet, og det benyttes sammen med fransk og nederlandsk også ofte på varer i butikker over hele landet.

Europarådet, som særligt har fokus på menneskerettigheder, er en international organisation med hovedsæde i Strasbourg. Der er 47 medlemslande.

Danmark underskrev chartret om minoritetssprog i år 2000, og det trådte i kraft 1. januar 2001.

/ritzau/