Uddannelser skal begrænse tæt kontakt i undervisningen

Det er fortsat tilladt for videregående uddannelser at fravige fra den generelle anbefaling om, at der skal holdes en meters afstand, hvor det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen.

Det er eksempelvis i laboratorier og klinikker.

Men fravigelsen bør begrænses og gøres så kort som muligt. Sådan lyder det i opdaterede retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet onsdag.

– Det er præciseret, at fravigelsen i givet fald bør begrænses og være så kort som muligt, ligesom det så vidt muligt skal ske inden for samme gruppe af studerende.

– Og hvor den pågældende gruppe af studerende kun i begrænset omfang deltager i andre fag eller hold, hvor afstandskravet også fraviges, lyder det.

Desuden opfordres uddannelsesinstitutionerne til at se nøje på, at der bliver holdt en meters afstand i andre situationer.

Det gælder især, hvor mange mennesker er samlet som til undervisning i auditorium, så der ikke opstår kø.

Det fremgår ikke af de opdaterede retningslinjer, at mundbind skal indføres på uddannelsesinstitutioner.

Det på trods af at flere uddannelsesinstitutioner har skærpet kravene om mundbind for deres studerende den seneste tid.

/ritzau/