For meget bly i elektronik og legetøj købt på nettet

Miljøstyrelsen finder sundhedsskadelige stoffer i mere end hvert femte produkt importeret fra udenlandske netbutikker.

Styrelsen har foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor den har købt blandt andet badeudstyr, legetøj, personlig pleje og elektronik i udenlandske netbutikker.

Næsten hvert fjerde (24 procent) af indkøb overskrider grænsen for, hvor meget bly, cadmium, ftalater eller chlorparaffiner et produkt må indeholde.

Ud over at være skadelige for miljøet er nogle af stofferne hormonforstyrrende og skadelige for nervesystemet.

Alle stofferne bliver brugt til at lave PVC-plast, der bruges i alt lige fra vindueskarme til legetøj.

Bly er farligt i for store mængder, fordi det påvirker menneskers nervesystem og deres indlæringsevne.

Ftalater er en gruppe af stoffer, hvoraf nogle har vist sig at være hormonforstyrrende og til skade for reproduktionsevnen. Chlorparaffiner er skadelige for miljøet.

Cadmium er skadeligt for både mennesker og miljø. Det kan føre til giftige effekter særligt i nyrerne, ligesom det kan være skadeligt for knogler og åndedrætssystem, hvis man er udsat for det i for lang tid.

Miljøstyrelsen oplyser, at man i arbejdsmiljøer ser en sammenhæng mellem længerevarende udsættelse for cadmium og udvikling af lungekræft.

Styrelsen har indberettet de nævnte produkter til det fælleseuropæiske markedsovervågningssystem, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne er ulovlige.

Miljøstyrelsen understreger samtidig, at undersøgelsen er for lille til nødvendigvis at sige noget om det generelle indhold af farlige stoffer i produkter, som folk køber i udenlandske netbutikker.

/ritzau/