Iltsvind i danske farvande er på højeste niveau i 20 år

Iltsvind i de indre danske farvande er i øjeblikket på et niveau, der er blandt de mest kritiske registreret i dette årtusind.

Havbunden er mange steder uden ilt, og samtidig frigives der nogle steder den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet.

Det samlede areal ramt af iltsvind var i september på 4400 kvadratkilometer. Omkring en tredjedel er ramt af kraftigt iltsvind.

Det totale areal med iltsvind er cirka 30 procent højere end i august og 2,5 gange større end i september sidste år.

– Det gør det aktuelle iltsvind til et af de mest udbredte i de sidste 20 år, fremgår det af rapporten.

Den manglende ilt på havbunden gør det kritisk for fisk, planter og dyr, der lever der.

Iltforholdene er især forværret i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat.

De hårdest ramte områder er Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav.

/ritzau/