Arkæologer finder sidste skib fra Slaget i Femern Bælt

Tre skibe blev sænket under Slaget i Femern Bælt i 1644. Nu har arkæologer fundet det sidste af de tre vrag.

Det er dukket op under gravearbejdet syd for Lolland til den kommende tunnel til Tyskland.

Vraget er med meget stor sandsynlighed det danske orlogsskib “Delmenhorst”. Det ligger tæt på Lollands kyst på blot tre meters dybde.

Det oplyser udgravningsleder Morten Johansen, museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der står for arbejdet.

Skibet gik ned under Torstenssonfejden (1643-1645), som var led i den langstrakte strid mellem den danske og svenske kongemagt.

– Det er særlig interessant, fordi det er et af de første skibe, der er bygget efter tegning, siger Morten Johansen.

Danmark led et sviende nederlag 13. oktober 1644 i Femern Bælt. Fjenden var en overlegen svensk-nederlandsk flåde.

Den danske øverstbefalende, admiral Pros Mund, mistede både sit eget liv og 15 af de 17 danske skibe.

Fjendens flåde sænkede to danske skibe og erobrede hele ti. Det lykkedes kun danskerne at sænke et enkelt nederlandsk fartøj.

Blot to danske orlogsskibe nåede tilbage til København. Tre mindre fartøjer, der strandede på Lollands kyst, blev bjærget af lokale.

Fundet af “Delmenhorst” føjer sig til to tidligere fund. I 2012 fandt marinarkæologerne to andre velbevarede skibsvrag i Femern Bælt.

Det var det danske orlogsskib “Lindormen” og det nederlandske armerede handelsfartøj “Swarte Arent”. Begge sank under slaget i 1644.

De to skibsvrag lå sensationelt velbevarede på 24 meters dybde midt ude i bæltet. Mange sjældne genstande blev bjærget: Kanoner og kugler, en skibskiste og kabyssens kogekar.

Det første syn af “Delmenhorst” fik marinarkæologerne, da de så en 7 gange 31 meter oval bunke af sten, tæt bevokset med tang – åbenlyst ballaststen fra et større fartøj.

Mellem sten og alger skimtedes skibets spanter og tommetykke klædningsplanker.

Men et andet syn gjorde størst indtryk.

Solen, der strålede ned gennem vandet, fik snesevis af sprængte og smeltede stumper af bronzekanoner til at glimte som guld mellem de forkullede vragdele, beretter Morten Johansen.

Netop bronzekanonerne er et stærkt bevis på, at dykkerne har fundet et orlogsskib.

Når marinarkæologerne er færdige, dækkes vraget med sand og bliver indlejret i den strandpark, der etableres på stedet.

/ritzau/