Rapport viser raske Grindsted-borgere trods forureninger

Borgere i Grindsted er ikke mere syge end andre.

Derfor bliver der ikke fulgt op på den sundhedsundersøgelse, der har kigget på betydningen af forureninger i og omkring byen i Billund Kommune.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Hverken borgere, forskere eller kommune har udtrykt behov for opfølgning.

– Borgerne i Grindsted er ikke mere syge end borgere i sammenlignelige byer, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

– Vi kan samtidig konkludere, at der ikke er noget grundlag for at foretage yderligere undersøgelse blandt de parter, vi over de seneste måneder har drøftet resultaterne med.

I 2018 satte Region Syddanmark gang i en sundhedsundersøgelse i Grindsted på grund af forureninger i og omkring byen. Den blev iværksat, efter at flere havde udtrykt bekymring over at bo og færdes i byen.

Undersøgelsen viser, at forureningerne ikke giver særlig grund til bekymring for borgernes helbred.

Men det ændrer ikke på, at der arbejdes på at gøre noget ved forureningerne. Det siger Stephanie Lose.

– Jeg vil gerne understrege, at resultatet af sundhedsundersøgelsen ikke får nogen betydning i forhold til arbejdet med forureningerne i byen.

– Vi er stålsatte på at få standset den forurening, der er i jorden, og som hvert år siver ud i Grindsted Å, siger hun.

For nylig kom det frem, at en forurening på en losseplads syd for Grindsted ifølge Region Syddanmark har vist sig større end hidtil antaget.

Et område, hvor der er deponeret spildevand og affald fra blandt andet det tidligere Grindstedværket, indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord.

Regionen har afdækket, at en del af lossepladsen – et såkaldt grubeområde – indeholder omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord.

Det skal undersøges nærmere, om det faste og flydende affald risikerer at sive ud i Grindsted Å.

Hvis det er tilfældet, så vil lossepladsen blive klassificeret som en såkaldt generationsforurening.

Den lidet flatterende titel har Grindstedværket allerede opnået. Landet over er der registreret ti af den slags forureninger.

Generationsforureninger er kendetegnet ved, at der blev udledt giftigt spildevand og deponeret miljøfarligt affald i naturen fra en lang række virksomheder op gennem 1950’erne og 1960-erne.

/ritzau/