Flyselskaber skal være hurtigere til refundere aflyste rejser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil sætte en frist for, hvornår flypassagerer, der har fået aflyst deres rejse på grund af coronapandemien, senest skal have refusion fra flyselskaberne.

Det oplyser styrelsen, der dog ikke oplyser, hvor lang fristen bliver.

Fristen vil være en del af et påbud, der gælder flyselskaber, for hvilke styrelsen har modtaget mindst 50 klager over manglende udbetaling af refusion af flybilletter til rejser, der er blevet aflyst på grund af covid-19.

Styrelsen oplyser, at den også kan tage sager op af egen drift, hvis det vurderes, at der er “omfattende udfordringer med refusionspligten”.

Det sker, efter at mange har klaget over lange behandlingstider, når de har søgt om refusion hos flyselskaber.

– Styrelsen har i foråret og sommeren udvist forståelse for den vanskelige situation, som flyselskaberne har stået i med at håndtere de ekstraordinært mange refusionssager.

– Vi kan dog konstatere, at der fortsat er udfordringer med selskabernes efterlevelse af refusionspligten, skriver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/