Losseplads kan vise sig at være ny generationsforurening

En forurening på en losseplads syd for Grindsted har vist sig større end hidtil antaget.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Et område, hvor der er deponeret spildevand og affald fra det tidligere Grindstedværket, indeholder tusindvis af kubikmeter forurenet jord.

Regionen har afdækket, at en del af lossepladsen – et såkaldt grubeområde – indeholder omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord.

Jorden indeholder blandt andet kviksølv, medicinske stoffer, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

– Grubeområdet er lidt større, end vi havde forventet. Og omfanget af forureningsmængderne er også større.

– Så der er ingen tvivl om, at vi igen står med en meget stor forureningssag, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Det skal nu undersøges nærmere, om det faste og flydende affald risikerer at sive ud i Grindsted Å.

Hvis det er tilfældet, så vil lossepladsen blive klassificeret som en såkaldt generationsforurening.

Den lidet flatterende titel har Grindstedværket allerede opnået. Landet over er der registreret 10 af den slags forureninger.

Ifølge Region Syddanmark kan forureningen under lossepladsen syd for byen altså vise sig så alvorligt, at den også skal på listen som en selvstændig forurening.

Generationsforureninger er kendetegnet ved, at der blev udledt giftigt spildevand og deponeret miljøfarligt affald i naturen fra en lang række virksomheder op gennem 1950’erne og 1960’erne.

/ritzau/