Regioner vil lade familielæger teste for coronavirus

Der er brug for at gentænke og skabe et mere enkelt system til at varetage coronatest af danskerne.

Et system, hvor de praktiserende læger kommer til at stå for en del af testningen.

Sådan lyder det fra Danske Regioner i et nyt udspil.

– Det er svært for borgerne at navigere i det nuværende system, hvor der er to spor, hvor man kan blive testet, afhængig af om man har symptomer eller ej og aldersgrænse, siger regionernes formand, Stephanie Lose.

Som det er nu, er der et sundhedsspor, hvor personer med symptomer på coronavirus og børn under 12 år bliver testet på sygehuse.

Så er der et samfundsspor, hvor personer uden symptomer bliver testet i hvide telte landet over, som drives af Testcenter Danmark.

Regionerne vil samle de to testsystemer i ét.

Som systemet er nu, har personer med symptomer på corona ingen adgang til lægepraksis.

Kontakten mellem lægen og patienten foregår på telefonen, hvor lægen så kan vælge at henvise personen til en test på sygehuset.

Regionerne mener, at de praktiserende læger fremover skal stå for en hel del af coronapodningerne.

– Det er ikke vores ambition, at lægerne skal ind over alle, som skal testes. Det skal være sådan, at hvis man bare vil testes, så kan man selv bestille tid.

– Hvis man derimod føler sig syg, eller man mener, at ens barn er syg, og man gerne vil tilses af en læge, så vil vi have den praktiserende læge på banen.

Spørgsmål: Risikerer det ikke at skabe bekymring hos de andre patienter i venteværelset, hvis der bliver adgang for personer med symptomer?
– Nej, for de konsultationer skal så placeres i ydertimerne, enten morgen eller eftermiddag. Og så skal vi sørge for, at der er værnemidler og rengøring.

Stephanie Lose mener, at et mere enkelt testsystem vil være lettere for borgerne at navigere i.

Men det vil samlet set også skabe et mere effektivt testsystem med kortere ventetider på at komme til test.

De praktiserende lægers formand, Christian Freitag, er indstillet på, at han og kollegerne fremover skal tilse og teste personer med symptomer på corona.

Hvis det ikke sker, vil sygehusene ifølge lægeformanden “sande til”, fordi presset er så stort.

Men det er ifølge Freitag afgørende, at det skal foregå på en forsvarlig måde.

– Vi må for alt i verden ikke begynde at se lægeklinikker, der skal lukke, fordi vi er blevet smittet i et større omfang med covid-19.

– Så vil man virkelig gøre sundhedsvæsenet en bjørnetjeneste, siger Christian Freitag.

Stephanie Lose forventer, at regionernes udspil vil indgå i de “løbende drøftelser om indretning af testsystemet”.

/ritzau/