Også mænd og drenge er underlagt negativ social kontrol

Kvinder bliver overvåget, piger må ikke selv vælge uddannelse, og børn og unge får ikke lov at gå til de fritidsaktiviteter, de vil.

Det er blandt problemerne med negativ social kontrol, som en ekstern ekspertgruppe har undersøgt i Odense Kommune.

Og det er alvorlige problemer, mener formand for ekspertgruppen Halima El Abassi, der forsker i æresrelaterede konflikter.

– Der bliver gjort meget i kommunen allerede for at forebygge negativ social kontrol. Men emnet er et alvorligt samfundsproblem, og der kan gøres mere, siger hun.

I forbindelse med undersøgelsen har gruppen stået for interviews med 20 personer, der har berøring med negativ social kontrol i deres arbejde. Gruppen betegner dem som nøglemedarbejdere i Odense Kommune.

De har blandt andet beskrevet, at kvinder bliver overvåget, og at de mister alle rettigheder til deres børn i forbindelse med skilsmisse.

Gruppen vurderer, at der er omkring 1200 unge i Odense, som føler sig begrænset af deres familie, når det kommer til valg af kæreste eller ægtefælle. Det omfatter både mænd og kvinder.

– Det er forkert at tro, at negativ social kontrol kun findes blandt etniske minoritetskvinder, særligt muslimske minoritetskvinder.

– Det gælder også andre grupper. Det gælder både muslimske minoriteter, men lige så meget kristne minoriteter. Negativ social kontrol rammer bredt. Det er ikke kun kvinder, det er også mænd og familier generelt, siger hun.

Mænd og drenge bliver ofte overset, når det kommer til snakken om negativ social kontrol, mener gruppen.

De kan også være ofre, hvis familien eksempelvis forlanger, at de skal holde øje med deres søster og sladre om hendes gøren derhjemme.

Negativ social kontrol er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder.

Ekspertgruppen er kommet med fem råd, der skal hjælpe kommunen med at bekæmpe problemerne og skabe mere ligestilling i samfundet.

Det er blandt andet at få etableret en enhed, der udelukkende fokuserer på negativ social kontrol. Den skal sikre, at kommunens medarbejdere kan spotte problemerne og sætte ind over for dem.

Desuden skal der være bedre støtte til unges opgør med den negative sociale kontrol, og flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres, i uddannelse og i arbejde.

/ritzau/