Vi vil gerne sortere mere affald – hvis det ikke er besværligt

En spand til pap, en anden til madaffald og en tredje til plastik.

Regeringen vil have danskerne til at sortere affaldet i ti forskellige kategorier og ensrette affaldssorteringen i hele landet.

Det vil betyde, at danskerne skal til at vænne sig til at sortere mere, end man gør i dag. For alt efter hvilken kommune man bor i, sorteres der i dag i mellem tre og otte forskellige kategorier.

Men kan og vil folk sortere endnu mere, end vi gør i dag?
Både ja og nej, lyder svaret fra Jesper Clement, der forsker i forbrugeradfærd på CBS.

– Hvis du spørger folk, så vil de gerne. For der er et stort momentum til at være mere miljøvenlig og grøn lige nu, siger han.

– Men når det kommer til stykket, så er der stor forskel på, hvad vi siger, og hvad vi gør.

Regeringen foreslår, at alle fremover skal sortere mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, kartonner, restaffald og farligt affald for sig.

Men ifølge Jesper Clement er forbrugerne “det svageste led” i forhold til at genanvende affald. Derfor foreslår han, at man starter med at få virksomhederne til at producere emballage, der er lettere at sortere.

Han peger særligt på to udfordringer for at få danskerne til at sortere mere affald: Det skal være let, og vi skal kunne se formålet med det.

– Det er især et spørgsmål om, hvor besværligt det er, som kan være en stor forhindring for, hvorvidt forbrugerne begynder at gøre det, som de jo egentligt gerne vil, siger Jesper Clement.

Derfor er det positiv, at regeringen vil ensrette affaldssorteringen i hele landet – for så er systemerne lettere at gennemskue, uanset om man er hjemme, i sommerhus eller på arbejde.

– Derudover skal vi kunne se formålet med det. Det er stadig en stor udfordring, fordi det kan være svært at se, hvad der kommer ud af al den sortering.

Derfor mener han, at der ligger en stor informationsopgave for myndighederne, hvis det skal lykkes at få folk til at sortere mere.

/ritzau/