OVERBLIK: Plads og personale på skoler går til de små elever

De skærpede regler for skolerne har gjort, at de små kræver alt det plads og personale, skolerne kan tilbyde.

Derfor er det svært at se, hvordan der skal være plads til at få de ældre elever tilbage i skole igen, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Læs her, hvilke børn der lige nu må komme i skole, og hvilke forholdsregler skolerne skal tage den kommende tid:
* Skolerne er åbne for elever i 0.-5.-klasse.

* Børnene må komme i skole, hvis de ikke har symptomer på sygdom.

* Selv om en elev i en klasse viser sig at være ramt af Covid-19, kan de øvrige elever godt fortsætte med at gå i skole.

* Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om et barn, der selv er i særlig risiko for eksempel på grund af kronisk sygdom, kan møde op i skolen.

Om håndhygiejne:
* Ansatte, børn og ledsagende voksne skal vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de ankommer til skolen. Håndvaskning gentages mindst hver anden time.

Om kontakt og afstand:

* Forældre må ikke samles ved indgangen til skolen. For at undgå det kan børnene afleveres i intervaller.

* Det samme gælder frokost og andre frikvarterer, som skal planlægges, så mange børn ikke samles på én gang.

* Eleverne skal lege i mindre grupper på for eksempel fem elever udendørs og to-tre elever indenfor – og kun inden for samme klasse.

Om undervisning:
* Eleverne skal placeres ved borde, så der er to meter mellem dem.

* Eleverne skal ikke skifte klasselokale mellem de enkelte lektioner. Lærerne skal komme til dem.

* Størstedelen af skoledagen skal foregå udendørs.

* Idrætstimer skal planlægges uden kontaktsport.

* Det kan være nødvendigt at aflyse visse fag, hvis der ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed mod smitte.

* Om rengøring:

* Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.

* Alle overflader og kontaktpunkter skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.

Om SFO/fritidsordning:
* SFO og fritidsordning skal indrettes, så eleverne så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen.

* Aktiviteter skal – i det omfang det er muligt – foregå udenfor.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/