Overenskomsten for rengøringsbranchen er nu på plads

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Danskundervisning, flere timer og bedre mulighed for kontrol af misbrug.

Efter 28 timers uafbrudte forhandlinger er Dansk Industri og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) blevet enige om en ny aftale for Serviceoverenskomsten, der dækker de ansatte på rengøringsområdet, de kommende tre år. Det skriver Fagbladet 3F.

Det er enigt forhandlingsudvalg, der har stemt aftalen igennem.

– Jeg er meget glad og stolt over, at der er fuld opbakning, siger forhandlingsleder og gruppeformand for PSHR, Tina Møller Madsen.

– Vi har taget meget fra gennembrudsforliget og tilpasset det vores eget område. Vi har fået opfyldt rigtig mange af de ønsker, vi kom med, siger gruppeformand Tina Møller Madsen.

Aftalen giver en stigning i timelønnen på 9,55 kroner over tre år frem til 2022, mens fritvalgskontoen ligeledes stiger fra fire til syv procent.

Dertil giver den nye overenskomst blandt andet mulighed for gratis danskundervisning i arbejdstiden, og større mulighed for at kontrollere om, arbejdsgiverne misbruger muligheden for at ansætte afløsere på 0-timers kontrakter.

– Vi er også særligt glade for, at vi nu kan bede arbejdsgiverne om at oplyse, hvilke adresser, deres underleverandører arbejder på. Nu har vi langt bedre mulighed for at kontrollere de områder i branchen, hvor vi mistænker, at der sker social dumping, siger Tina Møller Madsen.

For arbejdsgiverne er det blevet mere enkelt at søge om refusion til eksempelvis ansattes uddannelse gennem kompetencefondene, ligesom arbejdsgiverne får mulighed for at anvise nyansatte medarbejdere to ugers uddannelse indtil seks måneder efter, de er ansat.

– Vi har fået en treårig aftale med en forsvarlig økonomisk ramme. Samtidig får vi mulighed for at se på nogle af de udfordringer, der er i branchen. Vi er glade for, at aftalen sætter fokus på uddannelse, samt at vi kan kombinere fokus på uddannelse med et fortsat arbejde med en mere differentieret og personlig løndannelse, siger Niels Grøn Seirup, underdirektør og forhandlingsleder for DI.

https://fagbladet3f.dk/artikel/forlig-paa-rengoering-er-klar

Redaktionel kontakt:
Jesper Woldenhof
tlf.: +4560253409
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)