Tysk lempelse af dødshjælp kan påvirke dansk debat

Tophistorien er skrevet og udgivet af Kristeligt Dagblad. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Tyskerne lever i smertelig erindring om nazisternes massedrab på personer med handicap og andre, som Hitlers regime fandt ”uværdige til liv”. Derfor vækker det opsigt, at forfatningsdomstolen i Karlsruhe nu fastslår, at mennesker har ret til at få hjælp til at begå selvmord. En tysk lov fra 2015 forbyder ”kommercielle parter” at assistere eksempelvis uhelbredeligt syge med at begå selvmord, men denne lov strider mod den tyske grundlov, fastslår forfatningsdomstolen. Patienter har ret til en ”selvbestemt død”, siger domstolens præsident, Andreas Vosskuhle.

I Danmark er assisteret selvmord og aktiv dødshjælp ulovligt, men den tyske afgørelse vil udfordre de danske forbud, mener Morten Dige, lektor i etik og moralfilosofi ved Aarhus Universitet, skriver Kristeligt Dagblad.

”Jeg kan godt forestille mig, at dommen får betydning for den danske debat, for Tyskland er for mange blevet betragtet som et bolværk mod den tendens, vi ser i andre lande, til at tillade assisteret selvmord eller aktiv dødshjælp,” siger han.

Ifølge Morten Dige er dommen ”en ny måde at fortolke beskyttelsen af menneskelig værdighed på i Tyskland”.

”Forfatningsdomstolen er ellers meget restriktiv i sin tolkning af beskyttelsen af menneskelig værdighed, som er et princip, der optræder i den tyske grundlov. I Belgien og Holland har debatten handlet meget om selvbestemmelse. Men her signalerer den tyske domstol, at retten til selv at beslutte, at man ikke vil leve under voldsomme smerter og lidelser, også har med værdighed at gøre.”
Morten Dige påpeger, at Tyskland dermed åbner for assisteret selvmord, men ikke for aktiv dødshjælp. Det vil sige, at det skal stå helt klart, at det er personens egen aktuelle beslutning at ville dø.

Læs mere i Kristeligt Dagblad eller på k.dk

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/tysk-lempelse-af-doedshjaelp-kan-paavirke-dansk-debat

Redaktionel kontakt:
Hannibal Erngaard
tlf.: +4521717341
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Kristeligt Dagblad ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)