134 millioner kr. til ny indsats: Virksomheder får post fra Arbejdstilsynet

Tophistorien er skrevet og udgivet af A4 Medier. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Over de næste tre år målretter Arbejdstilsynet 134 millioner kroner til en brancherettet tilsynsindsats, hvor nogle af de mest udsatte brancher får ekstra opmærksomhed fra tilsynet.

Første etape af den nye indsats skydes i gang allerede den 1. marts i år, hvor virksomheder i fem brancher omfattes af det nye brancherettede tilsyn.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø.

Det drejer sig om brancherne Hospitaler og Døgninstitutioner- og hjemmepleje, hvor tilsynsindsatsen målrettes det psykiske arbejdsmiljø. Slagterier og branchen nærings- og nydelsesmidler, hvor fokus er på det fysiske arbejdsmiljø, og endelig branchen Plast, glas og beton, hvor tilsynsførende vil kigge efter udfordringer med kemiske stoffer.

I 2020 er der afsat cirka 39 millioner kroner til den nye brancherettede tilsynsindsats.

Nogle medarbejdere i udsatte brancher rammes hårdere af dårligt arbejdsmiljø end andre, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

– Derfor sætter vi nu ind i udvalgte brancher, der præges af alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Med den styrkede indsats vil vi forebygge fysisk og psykisk nedslidning og samtidig øge fokus på de arbejdspladser, hvor medarbejderne udsættes for farlig kemikaliepåvirkning.

I Dansk Sygeplejeråd glæder man sig over, at Arbejdstilsynet får ekstra øje på sundhedsvæsenet.

– Det hilser vi meget velkommen, siger Anni Pilgaard, arbejdsmiljøansvarlig i sygeplejerådet, og uddyber:
– Vi har i flere år sat fokus på, at stor arbejdsmængde og tidspres på hospitalerne har udfordret vores medlemmer. De fortæller, at stor arbejdsmængde og tidspres er hovedproblemerne i deres arbejdsmiljø. Det er spot on, at Arbejdstilsynet nu vil sætte fokus på det, siger hun.

I den politiske arbejdsmiljøaftale fra sidste forår blev der afsat ekstra midler til et øget fokus på det psykiske og kemiske arbejdsmiljø, og derfor er der ekstra fokus på disse områder i den nye tilsynsindsats.

Onsdag sender Arbejdstilsynet breve ud til 6.197 virksomheder med i alt 388.996 ansatte, hvor de bliver informeret om, at de er omfattet af den nye tilsynsindsats.

https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/brancherettettilsynsindsats

Redaktionel kontakt:
Jonas Sivkær Pettersen
tlf.: +4526342434
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF A4 Medier ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)