PRM / Solidt 2019-regnskab fra PensionDanmark

Pressemeddelelse fra PensionDanmark
2019 gav et af de bedste afkast i PensionDanmarks historie, der dermed kan fremvise solide afkast i ti af de elleve år siden finanskrisen.

I 2019 fik yngre medlemmer et afkast på 16,1 pct., mens ældre medlemmer fik et afkast på 9,5 pct. Fra 2009 og frem har de yngre medlemmer fået et gennemsnitligt årligt afkast på 9,4 pct., mens ældre medlemmer har fået 7,6 pct. Et gennemsnitligt aktivt medlem havde ved udgangen af 2019 en opsparing på 630.000 kr. – 14 pct. mere end året før i kraft af afkast og indbetalinger.

“Vi er sat i verden for at skaffe vores mere end 750.000 medlemmer solide afkast, så 2019 har været et rigtig godt år. Det gælder også omkostningerne. En høj grad af digitalisering og brug af robotter i kundebetjeningen er med til at holde vores omkostninger nede. Lave omkostninger bliver endnu mere afgørende i de kommende år, hvor vi må forvente, at afkastene bliver mere moderate,” siger PensionDanmarks adm. direktør Torben Möger Pedersen.

I kraft af investeringsafkast på 28,8 mia. kr., indbetalinger på 13,5 mia. kr. og udbetalinger på 7,5 mia. kr. har PensionDanmarks balance rundet 271 mia. kr.

“PensionDanmark tager et stort samfundsansvar og offentliggør for første gang en ESG-nøgletalsoversigt (Environment, Social and Governance), som følger den vejledning, som FSR – danske revisorer, Nasdaq og Finansforeningen lancerede i juni 2019. Som det første pensionsselskab er ESG-nøgletallene en del af årsrapporten og derfor omfattet af revision” siger Torben Möger Pedersen og fortsætter:

“Vi dokumenterer, at vi har reduceret CO2-belastningen i vores investeringsportefølje så meget, at CO2-reduktionen fra vores investeringer i vedvarende energiinfrastruktur nu er tre gange større end den samlede CO2-udledning fra vores børsnoterede aktieportefølje.”

“Det er også tilfredsstillende, at vores politik for ligestilling mellem kønnene har løftet andelen af kvinder i gruppen af ledere fra 30 pct. i 2015 til 45 pct. i 2019.”
Kontakt:
Kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund tlf.: + 45 2019 9238 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/solidt-2019-regnskab-fra-pensiondanmark?releaseId=13588230