Den danske eksport til “ikke-frie” lande er steget markant på 20 år

Tophistorien er skrevet og udgivet af Jyllands-Posten. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Dansk erhvervsliv sælger i stigende grad varer og tjenester til lande, der har så alvorlige problemer med menneskerettigheder og demokrati, at de kategoriseres som ”ikke-frie”.

Det viser en sammenholdning af eksporttal med den årlige liste over ”frie”, ”ikke-frie” og ”delvist frie” lande fra tænketanken Freedom House, som Jyllands-Posten har foretaget.

Eksporten til de frie lande er vokset med 138 pct. i perioden 1999-2018, mens den til de ufrie lande er vokset med 439 pct. De frie lande udgør med 1.033 mia. kr. stadig den største del af eksporten, men de ufrie er på 122 mia. kr. nu – mod 23 mia. kr. for to årtier siden. Eksporten til Kina er eksempelvis vokset fra 5 til 51 mia. kr. og til Rusland fra 3,5 til 13 mia. kr.

»Alt andet lige vil jeg sige, at vi bliver mere sårbare af, at en større del af vores eksport går til disse lande,« vurderer seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier til Jyllands-Posten.

Bl.a. er der risiko for, at f.eks. russisk utilfredshed udmønter sig i »tekniske forhindringer«, så fødevarer går i stå på grænsen.

Research manager Amy Slipowitz hos Freedom House i New York siger, at »veletablerede demokratier« ofte selv undlader at have demokrati som førsteprioritet på den internationale scene:
»Demokrati er ikke for alvor det vigtigste punkt i udenrigspolitikken for mange lande. Der er andre interesser, som er vigtige, f.eks. økonomiske interesser og sikkerhed.«
Udenrigsminister Jeppe Kofod afviser, at eksporten har ført til mindre kritik. Faktisk kan det have en positiv effekt i de lande, som danske virksomheder eksporterer til, lyder det.

»Når man interagerer med andre lande, kan man være med til at fremme de værdier, vi står for. Det betyder ikke, at vi ikke kan have udfordringer fra stat til stat og have behov for at påtale ting. Det gør vi via FN, EU og bilateralt,« siger han til Jyllands-Posten.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11954650/den-danske-eksport-til-ikkefrie-lande-er-steget-markant-paa-20-aar/

Redaktionel kontakt:
Tejs Dahl Mikkelsen
tlf.:
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Jyllands-Posten ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)