Jagt på fire truede fuglearter bliver stoppet

Geværet må ikke længere rettes mod fuglearterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue i Danmark.

De fire truede fuglearter bliver fremover friholdt for jagt. Det siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

– Naturen er i krise og går på globalt plan tilbage i højt tempo.

– Det giver ikke mening, at vi herhjemme tillader jagt på en række fugle, der regnes for globalt truede, og hvor jagten har en betydning for nedgang i bestanden, siger hun.

På den baggrund har ministeren besluttet at stoppe al jagt på arterne.

– Og jeg er glad for, at et enigt Vildtforvaltningsråd står bag beslutningen, siger Wermelin.

Taffeland, havlit og fløjlsand er trækfugle. Disse fugle er ifølge Miljø- og Fødevareministeriet også beskyttet internationalt. Det er tyrkerduen ikke, men bestanden er under pres i Danmark.

Hos fuglevennerne i Dansk Ornitologisk Forening er formand Egon Østergaard tilfreds med jagtfredningen af de de fire arter.

– Det er på høje tid. Der er tale om arter, som er globalt truet og rødlistet, og som vi skal passe på, siger han til Ritzau.

Det er Vildtforvaltningsrådet, som blandt andet tæller Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, der har anbefalet at friholde de fire fuglearter fra jagt.

Formanden for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen, er tilfreds med beslutningen.

– Det er vigtigt, at vi løbende vurderer, hvilke dyr vi kan forsvare jagt på og hvornår, siger han.

– Her er jeg godt tilfreds med, at vi nu har genbesøgt jagttiderne for en række sårbare arter og er nået til enighed. Samtidig er jeg glad for det klare ønske i rådet om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene, siger Eriksen.

Om to år skal der igen kigges på fuglearternes jagtstatus.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening ser også et behov for at holde et særligt øje med to andre arter.

– Der er to andre havdykænder – ederfugl og bjergand, der også er truet i Europa. Dem kommer vi også til at snakke om, når vi skal revidere jagttider om to år, siger Egon Østergaard.

De nye jagtregler forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

/ritzau/