Kommuner: Du har ansvaret for dit eget hjem, når vandmasserne truer

Tophistorien er skrevet og udgivet af DR MIDT OG VEST. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Vand er der nok af i disse dage – også lige til den gode side.

Flere byer oplever oversvømmelser, og mange boligejere er lige nu plaget af vand i haver og kældre.

Og så må kommunen da gøre noget, mener mange boligejere ifølge Kommunernes Landsforening.

Men alt for få af dem ved, at de selv har ansvaret for at sikre deres bolig og værdier, når vind og vejr giver forhøjet vandstand. Det fortæller Nete Herskind, der er chefkonsulent i KL, Kommunernes Landsforening.

– Som borgere er vi ikke selv skyld i, at åen løber over sine bredder, eller at vandet stiger, der hvor vi bor. Derfor er der også en underliggende forventning om, at det er samfundet, der skal gøre noget ved det, siger hun til DR P4 Midt & Vest.

Ifølge KL er borgenes uvidenhed om ret og pligt i forhold til oversvømmelser og klimatilpasning skyld i mange unødvendige problemstillinger.

KL mener, at der er brug for, at flere borgere ved, at det er deres eget ansvar at beskytte deres ejendom mod eksempelvis vand.

– Hvis man sidder og venter på, at nogen kommer, kan man komme til at vente meget længe, alt imens vandet stiger og gør skade på ens ejendom. Man er nødt til at gå sammen i nogle projekter, hvor man får lavet en passende klimatilpasning. Det sker kun, hvis man anerkender, at man også selv skal yde en indsats og er klar over, at der er en egenbetaling, siger Nete Herskind.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kommuner-du-har-ansvaret-dit-eget-hjem-naar-vandmasserne-truer

Redaktionel kontakt:
Redaktionen
tlf.: 96107500
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF DR MIDT OG VEST ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)