Fanget i fordelingsspil: Frygter for specialtilbuds fremtid

Tophistorien er skrevet og udgivet af TV2 ØSTJYLLAND. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Førhen kunne Sebastian Torstein Løgstrup Hansen gå direkte ind på værelset, smide sig på sengen og tage dynen op over hovedet, når han kom hjem fra skole.

– Nogle gange faldt han i søvn og vågnede først morgenen efter, siger hans mor, Birgitte Løgstrup Hansen, til TV2 Østjylland.

Han har diagnosen infantil autisme, og da skolelivet spidsede til på Allingåbro Skole, blev Sebastian Torstein Løgstrup Hansen tilbudt ekstra specialundervisning. Derfor har han i hele 6. klassetrin været tilknyttet skolens lillegruppe.

– Det er helt enormt, hvad der er sket fagligt og socialt. Han klarer sig rigtig godt i skolen, og han kan være social, når han kommer hjem, siger Birgitte Løgstrup Hansen.

Lillegruppen er et sted, hvor elever med specielle behov kan komme og få et pusterum og ekstra voksenhjælp, indimellem at de deltager i undervisningen sammen med deres klasse. Det er en måde at inkludere eleverne, samtidig med at deres behov bliver mødt.

Bestyrelsen for Børneby Nord, der også dækker skolen i Allingåbro, er bekymret for, om indsatsen med at inkludere elever i de mindre klasser kan fortsætte.

Børneby Nord står i første omgang til at miste mellem 2,9 til 2,4 millioner kroner til specialundervisning om året fra 2021.

– Det vil betyde en helt uoverskuelig forringelse af mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer i almenskole, står der i høringssvar fra børnebyens bestyrelse.

Frygten for forringelserne kommer, fordi kommunalbestyrelsen efter alt at dømme vedtager en ny model til fordeling af midler til specialundervisning senere tirsdag.

Den nye model flytter penge til Auning Skole og Søren Kanne Børneby, som dækker Grenaa-området.

De to skoler huser kommunes eneste 7.-9. klasser, hvor der er brug for ekstra specialundervisning i de ældste klassetrin, lyder det fra børne- og ungeudvalgsformand Mads Nikolajsen (SF).

– Både i Norddjurs og på landsplan har det vist sig svært at inkludere elever i de ældste klasser. Specialundervisningen på Auning Skole og Søndre Skole (en del af Søren Kanne Børneby red.) er blevet underprioriteret igennem nogle år, og det tager vi nu højde for med den nye model, siger han til TV2 Østjylland.

Derfor bliver der flyttet mellem 4-4,7 millioner kroner fra Børneby Nord og Børneby Midt til Auning Skole og skolerne i Grenaa-området, fordi puljen til specialundervisning i første omgang ikke bliver større.

Alligevel mener udvalgsformand Mads Nikolajsen, at succesfulde inklusionstiltag som eksempelvis lillegruppen i Allingåbro ikke bliver stoppet.

Først skal ekstra midler fra årets finanslov nu og her lukke hullet, som den nye fordeling efterlader.

– Og så har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget, at vi skal prioritere hele skoleområdet i budgettet for 2021, siger Mads Nikolajsen til TV2 Østjylland.

Men kan du love de to skoleområder, at de vil få det samme tilbage, som de nu står til at afgive til de andre skoledistrikters specialundervisning?
– Jeg kan ikke sætte beløb på løfterne, men det er vigtigt, at modellen moderes for de berørte skoler. Eksempelvis viser lillegruppen på Allingåbro Skole tydeligt, at en tidlig indsats giver pote. Det bliver afgørende, at den type indsatser kan fortsætte videre frem.

Hvorfor så omfordele pengene nu og give de berørte løfter om, at der vil komme penge til at dække det, som nogle af skolerne står til at miste?
– Fordi vi er nødt til at styrke indsatsen med specialundervisning i de ældste klasser, og så har vi forpligtiget hinanden på, at skolerne skal have større vægt i det næste budgetforlig.

I dag går Sebastian Torstein Løgstrup Hansen i 6. klasse, og da Allingåbro Skole ikke har 7.-9. klasse, så skal han videre efter sommerferien.

Alligevel er hans mor glad for det år, han når at få i skolens lillegruppe.

Det har allerede gjort ham til et gladere barn, der samtidig har bevaret kontakten til sin klasse på skolen.

– Hvis ikke tilbuddet havde været der, så var det værst tænkelige, at han slet ikke ville være kommet i skole, fordi han ikke kunne klare rammerne. Man kunne tabe sådan én som Sebastian på gulvet, siger Birgitte Løgstrup Hansen til TV2 Østjylland.

Hun kan sagtens forstå ønsket om at få ekstra midler til specialundervisning i de ældre klasser, men hun er bange for, hvad det betyder, hvis pengene hentes fra andre børn med særlige behov.

– Eleverne med behov her i vores område af Norddjurs Kommune findes stadigvæk, og byrden fra dem vil kunne blive større, hvis man ikke har midlerne til at hjælpe dem her, siger hun.

https://www.tv2ostjylland.dk/norddjurs/fanget-i-fordelingsspil-frygter-specialtilbuds-fremtid

Redaktionel kontakt:
Marie Sveigaard Ødum
tlf.: +4522430224
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TV2 ØSTJYLLAND ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)