Unge vil køre i bil – og vender ryggen til cykel, bus og tog

Tophistorien er skrevet og udgivet af Jyllands-Posten. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

På mange gymnasier og universiteter er det nærmest umuligt at finde en parkeringsplads. Fordi de unge studerende i stigende grad tager bilen i stedet for bussen, cyklen eller at gå, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

På tre år er brugen af personbil blandt de 16-24-årige steget med 14,7 pct., mens der for befolkningen som helhed er sket et lille fald. Samtidig er de unges brug af kollektiv trafik gået ned med 9,1 pct., brugen af cykel med 15,1 pct. og brugen af det at gå er faldet med 12,6 pct. Det viser en analyse fra Danske Regioner baseret på de seneste tal fra Transportvaneundersøgelsen fra DTU.

Transportminister Benny Engelbrecht beklager udviklingen;
»Transportvaner bliver skabt i den unge alder, og vi vil gerne have et samfund, hvor man vælger den kollektive trafik og cyklen til. Derfor vil jeg se på, hvordan vi kan sikre bedre og billigere kollektiv transport til de unge.«
Ifølge trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet hænger udviklingen sammen med den lave benzinpris, og at prisen på bilerne er faldet, mens det samtidig er blevet dyrere at rejse med den kollektive trafik.

Professor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet peger på både fordele og ulemper:
»Det er skidt for klimaet og for trængslen på vejene, at de unge kører mere i bil, og det er dårligt for helbredet, at de cykler og går mindre. Til gengæld giver det større frihed og større udfoldelsesmuligheder, når de skal vælge uddannelse eller arbejde.«
Hos regionerne, der driver de regionale trafikselskaber, som står for over halvdelen af den kollektive trafik, er næstformand Ulla Astman (S) bekymret. Hun vil derfor have sænket prisen for at rejse kollektivt for at lokke flere unge over i busser og tog.

»Udviklingen er problematisk ikke mindst i forhold til klimabelastningen,« siger Ulla Astman, der vil bruge hovedparten af de knap 100 mio. kr., som i 2020 er afsat på finansloven til at sænke billetpriserne, på at gøre det billigere at rejse for de unge.

Redaktionel kontakt:
Asger Dyrberg Holm
tlf.: +4523251761
e-mail: asge[email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Jyllands-Posten ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)