FAKTA: Bæveren er stærkt tilbage efter 1000 års fravær

Bestanden af bævere i Jylland er på 20 år mangedoblet. Det viser et nyt notat fra Aarhus Universitet.

Her kan du læse om gnaveren, der gjorde comeback i den danske natur i 1999.

* Bæveren er Europas største gnaver. Den har en kropslængde på mellem 95 og 135 centimeter og vejer mellem 15 og 35 kilo.

* Bæveren lever udelukkende af planter og har en forkærlighed for at sætte tænder i træer som bævreasp, birk og pil.

* Bæveren blev udryddet af jægere i Danmark for over 1000 år siden.

* Bæveren regnes for at være en nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter.

* Ved at bygge dæmninger og gnave sig igennem træer er bæveren med til at skabe småsøer, lysninger og dødt ved, der giver gode betingelser for andre arter.

* I 1999 blev 18 importerede bævere genudsat i Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordvestjylland.

* De jyske bævere har spredt sig i området, og der menes nu at være mellem 240 og 270 individer.

* 23 bævere blev udsat i Nordsjælland i årene fra 2009 til 2011. Bestanden skønnes nu at være omkring 40 bævere.

* Dansk Skovforening har tidligere efterlyst en form for regulering af bævere, fordi de kan volde betydelig skade for skovejere.

* Miljøstyrelsen arbejder på en ny forvaltningsplan for bæver, der ventes klar i løbet af foråret.

Kilder: Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen og Ritzau.

/ritzau/