PRM / Udligningsreformen skal være et opgør med uligheden

Pressemeddelelse fra FOA
“Vi tager godt imod intentionerne i regeringens udspil. Vores tillidsrepræsentanter har i årevis fortalt den ene historie efter den anden om, hvor svært netop deres kommune har det. De har ikke kunnet få kolleger nok til at yde en god service til borgerne inden for en rimelig trækprocent. Og i nogle kommuner har det helt utvetydigt været værre end andre. Derfor er der brug for en mere retfærdig udligningsordning,” siger FOAs næstformand Thomas Enghausen.

Regeringens forslag til udligningsreform vil flytte i alt 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. De velhavende kommuner, som særligt er centreret omkring og nord for København, kommer til at afgive flere penge til yderkommunerne, der er udfordret med økonomien. Også de store byer omkring Aarhus er med til at bidrage.

“Det duer ikke, hvis det kun er kommuner med mange store skatteydere og få udgiftskrævende børn og ældre, kan tilbyde rigtige gode dagtilbud og ældrepleje for en lav kommuneskat. Samtidig med, at andre kommuner med mange børn og ældre og måske tilmed lave indkomster og et begrænset skattegrundlag, skal opkræve langt højere kommuneskat og alligevel ikke har råd til at sikre ordentlige vilkår. Det er en firsporet motorvej til mere ulighed,” mener Thomas Enghausen.

Regeringen vil også flytte penge til kommuner med flere svage ældre. I Gentofte lever de ældre i gennemsnit 6 år længere end på Lolland. Der er stor forskel på, hvor svage de ældre borgere er. De seneste ti år er der især kommet flere ældre i yderområder og på landet. Bykommunerne har ikke oplevet den samme vækst i antallet af ældre som landkommunerne. FOA mener, at alderskriteriet bør suppleres med et særligt helbredskriterium.

“Jeg kan godt være i tvivl om, hvorvidt regeringens forslag gør nok for at rette på ulighederne i danskernes pleje- og sundhedsydelser. Det vil vi se nærmere på, og eventuelt komme med konstruktive ideer og forslag til de politiske partier, der skal i gang med forhandlingerne om udligningsreformen,” lover Thomas Enghausen.

Kontakt:
Næstformand Thomas Enghausen tlf.: 30 71 75 97/46 97 22 48 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/udligningsreformen-skal-vaere-et-opgor-med-uligheden?releaseId=13587236