Kommunerne hungrer efter sosu´er

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet FOA. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Sjældent har social- og sundhedspersonale været så eftertragtede, som de er lige nu. Kommunerne oplever store rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, og antallet af stillingsopslag er usædvanligt højt.

I Guldborgsund Kommune mener borgmester John Brædder, at der specielt er én ting, man kan gøre for at løse problemet:
”Det her bør jeg måske ikke sige som borgmester, men hvis det stod til mig, så skulle man kigge på lønniveauet. Mange vælger jobbet, fordi de gerne vil have den nære kontakt med andre mennesker, men der er jo heller ikke nogen med respekt for sig selv, der ikke skæver til lønnen. De udfører én af vores vigtigste kerneopgaver, og det burde afspejles i lønnen,” siger John Brædder til Fagbladet FOA.

Der blev i 2019 slået 12.757 stillinger op på social- og sundhedsområdet på landsplan, hvoraf langt størstedelen blev slået op af kommunerne. Det er 4.539 flere end i 2017, viser tal fra FHs jobdatabase AMOS.

Samtidig med at antallet af stillingsopslag er ekstraordinært højt, så ender en stor del med ikke at blive besat. 34 procent af stillingsopslagene for social- og sundhedshjælpere var i sidste halvår af 2019 forgæves, og for social- og sundhedsassistentstillinger var tallet 29 procent. Det viser den seneste rekrutteringsrapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

En forgæves rekruttering defineres som, at stillingen enten ikke blev besat, eller at den blev besat af en person, som ikke havde de ønskede kvalifikationer.

Torben Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA, mener, at der er meget kommunerne kan gøre for at tiltrække personale.

“Der er en hel vifte af initiativer, som kommunerne selv kan igangsætte. Det vigtigste er, at de sørger for at have en synlig og sammenhængende strategi for, hvordan de vil håndtere rekrutteringsudfordringen,” siger Torben Hollmann.

I Guldborgsund Kommune betyder sosu-manglen, at medarbejderne løber rigtig stærkt, fortæller borgmesteren:
”Specielt om sommeren oplever vi et pres, da vi har et sommerhusområde, hvor der kommer flere ældre, som skal bruge hjælp. Vi trækker meget på vikarer, og det er ikke en langtidsholdbar løsning, fordi det koster mere på bundlinjen i sidste ende,” siger borgmester John Brædder.

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2020/01/23/Kommunerne-hungrer-efter-sosuer

Redaktionel kontakt:
Signe Højgaard
tlf.: +4520247280
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet FOA ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)