PRM / Færre boliger får højspændingsledning tæt på i nyt forslag til linjeføring

Pressemeddelelse fra Energinet
285 husstande har modtaget et brev fra Energinet om, at et nyt forslag til linjeføring af 400 kilovolt-forbindelsen mellem Endrup og grænsen offentliggøres i dag kl. 9.På den nordlige strækning af den nye højspændingsforbindelse i Vestjylland blev det nye forslag offentliggjort i slutningen af november sidste år.

I september skrev Energinet til alle borgere i det projektområde, som den nye elforbindelse mellem Endrup og grænsen skal placeres indenfor, og opfordrede dem til at sende bemærkninger til forslaget til linjeføring. Samtidig inviterede Energinet de borgere, der kunne blive særligt påvirket af linjeføringen, til dialogmøder.

– Vi har haft en god dialog med de borgere, som har deltaget på vores dialogmøder, eller som har ringet og skrevet til os. Borgernes forslag har givet os indblik i, hvad der betyder noget for et lokalområde og for den enkelte, siger Christian Jensen, projektleder fra Energinet.

Færre ulemper for flere
125 borgere gav kommentarer og indsendte ønsker til justeringer af det første forslag til linjeføring mellem Endrup og grænsen.

– I vores arbejde med at justere linjeføringen har vi lagt vægt på, at det nye forslag samlet set skulle give færre ulemper for borgerne og tage flere individuelle hensyn end det oprindelige forslag. Det er lykkedes mange steder, men vi har desværre ikke kunnet undgå, at det nye forslag giver større ulemper for enkelte borgere. Derfor opfordrer vi igen de berørte borgere til at indsende deres kommentarer, inden vi lægger sidste hånd på forslaget til linjeføring. Og vi vil rigtig gerne have tilkendegivelser af, hvilket af de fremlagte forslag man bedst kan leve med, siger Christian Jensen.

På ca. halvdelen af den 75 kilometer lange strækning er der forslag om forholdsvis markante ændringer af linjeføringen. Desuden er der på enkelte strækninger forslag om mere beskedne ændringer.

Energinet sender endeligt forslag til Miljøstyrelsen
Når fristen for bemærkninger til det nye forslag er udløbet den 12. februar, fastlægger Energinet et endeligt forslag til linjeføring, som forventes offentliggjort i slutningen af februar.

Forslaget sendes til Miljøstyrelsen, som har ansvar for at myndighedsbehandle projektet. Myndighedsbehandlingen indebærer, at der kan komme ændringer i linjeføringen.

I løbet af sensommeren 2020 sender Miljøstyrelsen Miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring. Her har borgerne igen mulighed for at kommentere linjeføringen.

Kontakt:

Projektleder, Christian Jensen 23 33 86 36
Pressekonsulent, Anne Bjerregaard Bang 24 28 61 14

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/faerre-boliger-far-hojspaendingsledning-taet-pa-i-nyt-forslag-til-linjeforing?releaseId=13587091