PRM / HK Handel om regeringens vækstplan: Der er plads til højere ambitioner

Pressemeddelelse fra HK Handel
Det er med stor interesse, at HK Handel i dag har gennemgået regeringens Vækstplan for handel og logistik.

“Vi vil gerne rose vækstplanen for at være ambitiøs på klimaområdet. Det er godt, at man bruger denne plan som instrument til at nå regeringens klimamål,” siger Per Tønnesen, formand i HK Handel.

Mens der på klimaområdet ser ud til at være høje ambitioner, savner HK Handel endnu højere ambitioner for de 330.000 fuldtidsansatte i handelsområdet, som rapporten nævner.

“Ønsket om at inddrage mere digitalisering i grunduddannelserne er jo allerede indfriet. Arbejdsmarkedets parter på handelsområdet har de seneste år arbejdet målrettet på netop at uddanne mere og bedre på det digitale område. Så der er allerede konkrete initiativer i gang som bl.a. særlige uddannelser i digital handel på både detailuddannelsen og handelsuddannelsen,” siger Per Tønnesen.

HK Handel savner derfor bud på, hvordan man kan hjælpe det store flertal af fuldtidsansatte på handelsområdet, der allerede har gennemført en uddannelse. Hvilke konkrete initiativer vil regeringen sørge for? Og hvor mange penge vil man understøtte den proces med?

Derudover mener HK Handel, at vækstplanen ikke er ambitiøs nok, når det handler om brugen af reguleringsværktøjer i forhold til at fremme klimamål og vækst i bymidter.

“Vi hilser med stor tilfredshed forslaget om mere kontrol med postpakker og sikring af miljøet, når danske forbrugere handler på nettet. Men man overser muligheden for – gennem en strammere planlov – at give bymidter et meget nødvendigt skub i den rigtige retning for at sikre vækst. Og man overser muligheden for at bruge reguleringsværktøjer i andre henseender,” siger Per Tønnesen.

Han peger på, at man evt. kan undersøge, hvilken miljømæssig fordel man ville opnå, hvis man eksempelvis indfører mere klimavenlige regler for butikkernes åbningstider.

Kontakt:
Pressemedarbejder Jacqueline Rodriques tlf.: 28109998 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/hk-handel-om-regeringens-vaekstplan-der-er-plads-til-hojere-ambitioner?releaseId=13585988