PRM / SEAS-NVE sælger Ørsted-aktier

Pressemeddelelse fra SEAS-NVE
Må ikke udsendes, offentliggøres eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan, Australien eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution eller offentliggørelse er ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe nogen værdipapirer i USA eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovlig.

SEAS-NVE A.m.B.A (“SEAS-NVE”) oplyser, at selskabet per dags dato har solgt 9.532.013 aktier i Ørsted A/S (“Ørsted”) svarende til 6.148.148.385 danske kroner og 2,27 procent af aktierne i Ørsted.

Baggrunden for aktiesalget er, at SEAS-NVE den 18. september 2019 indgik aftale med Ørsted om købet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.

SEAS-NVE annoncerede samtidigt, at selskabet over de kommende 12 måneder vil nedbringe selskabets ejerandel i Ørsted. Således sikrede selskabet ved aktiesalget i november 2019 det første skridt og med dagens aktiesalg er den endelige del af den langsigtede finansiering af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning nu sikret.

SEAS-NVE ejer per dags dato fortsat 21.061.093 aktier i Ørsted svarende til 5,01 procent af aktierne i Ørsted og forbliver således en væsentlig aktionær i Ørsted.
Adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE siger om aktiesalget:

“SEAS-NVE har haft en betydelig værditilvækst på sin aktiepost i Ørsted, på baggrund af selskabets meget positive udvikling. I dag realiserer vi en del af denne værditilvækst som led i en finansiering af købet af Radius Elnet samt Ørsteds privatkunde- og udendørsbelysningsforretning. Vi er engageret i den grønne omstilling, både samfundsmæssigt og forretningsmæssigt og vores væsentlige ejerandel i Ørsted er udtryk for vores fortsat fulde opbakning til selskabets strategi og vores fælles langsigtede arbejde med at reducere udledningen af CO2.”

Væsentlig Information

Denne meddelelse udgør ikke, eller er ikke en del af, et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe, nogen værdipapirer i USA. Værdipapirerne, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en undtagelse fra, eller hvis det sker i en transaktion der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen intention om at foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA.

Værdipapirerne må ikke og vil ikke blive udbudt eller solgt i Canada, Japan og Australien.

Med hensyn til de medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er undergivet forordning 2017/1129 (med enhver gældende implementeringsforanstaltning benævnt “Prospektforordningen”) (hver et “Relevant Medlemsstat”) er der ikke og vil der ikke blive fremsat tilbud vedrørende værdipapirerne til offentligheden, som vil medføre udarbejdelse af et prospekt i et Relevant Medlemsland. Som følge heraf må ethvert udbud eller salg af de heri nævnte værdipapirer i et Relevant Medlemsland alene ske i overensstemmelse med en undtagelse i Prospektforordningen.

Denne meddelelse er alene adresseret til og rettet mod personer i de Relevante Medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er “kvalificerede investorer” i henhold til artikel 2(e) i Prospektforordningen (“Kvalificerede Investorer”).

I Storbritannien er denne meddelelse kun rettet mod Kvalificerede Investorer, (i) som er “investment professionals”, som defineret i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 med ændringer eller (ii) personer, som defineret i artikel 49(2)(a)-(d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc”) i Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005 (samlet benævnt “Relevant Personer”). Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke i noget tilfælde påberåbe sig eller handle efter indholdet af denne meddelelse. Enhver investering eller investeringsaktivitet i Storbritannien som denne meddelelse vedrører er kun tilgængelig for og vil alene være rettet mod Relevante Personer.

I Danmark er denne pressemeddelelse kun rettet mod personer, som er Kvalificerede Investorer.

Kontakt:
Pressechef Morten Kidal, +45 21 70 37 99
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/seas-nve-saelger-orsted-aktier?releaseId=13585884