PRM / Ny pensionsopsparing til 1,1 mio. borgere på overførselsindkomster

Pressemeddelelse fra ATP
Fra den 1. januar 2020 står ATP for den nye pensionsordning, Obligatorisk Pensionsordning. Den oprettes automatisk, når man modtager fx dagpenge, kontanthjælp og førtidspension. Pensionen udbetales, når man som folkepensionist modtager sin ATP Livslang Pension.

Obligatorisk Pensionsordning er vedtaget af Folketinget for at sikre, at alle personer, der i kortere eller længere perioder er på overførselsindkomster, også får sparet op til pension.

Hos ATP, der administrerer ordningen, udtaler administrerende direktør, Bo Foged:

“ATP er sat i verden for at sikre økonomisk tryghed i Danmark, og Obligatorisk Pensionsordning handler præcis om dét. Ordningen vil sikre, at flere pensionister får mere at leve for ved siden af deres folkepension og ATP Livslang Pension. Vi glæder os til at løse denne vigtige samfundsopgave.”

Pensionsbidraget kommer oven i det beløb, man får i ydelse. Man får altså ikke mindre at leve for, selv om man sparer op til pension.

Pensionsbidraget afhænger af det beløb, man får udbetalt i offentlig ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af ydelsen. Bidraget vil stige frem til 2030, hvor der bliver indbetalt et beløb, der svarer til 3,3 procent af den udbetalte ydelse.

På www.borger.dk/atp kan man logge ind og se, hvor meget man kan forvente at få i pension fra ATP Livslang Pension. Man kan også læse mere om Obligatorisk Pensionsordning.

Hvem skal man kontakte, hvis man har spørgsmål?

Hvis man som borger har spørgsmål til beregningen af pensionsbidraget til Obligatorisk Pension, skal man kontakte den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Hvis man i stedet har spørgsmål til udbetalingen af Obligatorisk Pension, skal man kontakte ATP Livslang Pension.

Fakta:

– Obligatorisk Pensionsordning omfatter ca. 1,1 mio. borgere. Over tid bliver det langt flere, da man over en 20 års periode forventer, at godt tre mio. borgere i kortere eller længere perioder vil modtage en af de omfattede ydelser

– Man skal ikke selv betale til Obligatorisk Pensionsordning. Den myndighed, der udbetaler ydelsen, sørger også for at indbetale pensionsbidragene.

– Obligatorisk Pension bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når man bliver folkepensionist. Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før.

Følgende ydelser er omfattet af Obligatorisk Pensionsordning:

 • Sygedagpenge
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Supplement til brøkpension
 • Revalideringsydelse
 • Ressourceforløbsydelser
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Efterløn
 • Barselsdagpenge
 • Førtidspension
 • Fleksydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte
 • Seniorpension

Kontakt:
Pressekontakt: Presserådgiver Christian Frederik Mortensen [email protected]; 20 56 87 02
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-pensionsopsparing-til-11-mio-borgere-pa-overforselsindkomster?releaseId=13585927