Trods protester: Nedlæggelse af boliger godkendt

Tophistorien er skrevet og udgivet af TV 2 LORRY. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Boligkvarteret Nøjsomhed i Helsingør står på kanten til at havne på den såkaldte hårde ghettoliste. Det vil boligselskabet og Helsingør Kommune for enhver pris undgå – og dermed står 96 familier til at skulle flytte. Et repræsentantskabsmøde i Boliggården, der driver Nøjsomhedbebyggelsen, godkendte tirsdag aften den helhedsplan, der indebærer, at familierne skal tvangsflyttes.

Og det bliver en tvangsflytning. For på et beboermøde i Nøjsomhed stemte deltagerne tidligere nej til helhedsplanen. Men de skal flytte alligevel – det har aftenens repræsentantskabsmøde besluttet.

For nu siger Anje Holmsted, der er hovedbestyrelsesformand i Boliggården:
– Det er fortsat meget vigtigt, at vi respekterer og værner om det lokale beboerdemokrati. Men vi må også erkende, at visse sager har så vidtrækkende konsekvenser -ikke blot for den pågældende boligafdeling men også for alle andre boligafdelinger og dermed for hele Bolig-gården – at vi må træffe overordnede beslutninger, som kan gå en anden vej end, hvad boligafdelingen selv beslutter. Dette ansvar ligger hos Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Og hovedargumentet er, at man skal strække sig langt for at Nøjsomhed ikke havner på den hårde ghettoliste. Det vil nemlig føre til krav om, at hele 60 procent af de almene familieboliger enten sælges eller rives ned.

– Vi havde på Repræsentantskabsmødet en konstruktiv debat, hvor konsekvenserne blev drøftet nøje. Forsamlingen vedtog helhedsplanen, som er den eneste mulighed på grund af den meget stramme tidsfrist. Allerede i slutningen af 2020 skal vi kunne se en ændring i antallet af beboere og i beboersammensætningen for ikke at komme på den hårde ghettoliste, fortæller Anje Holmstad i en pressemeddelelse fra Boliggården og påpeger videre:
– Vi skal huske på, at når først en boligafdeling er på den hårde ghettoliste, er der ingen mulighed for at komme væk fra listen.

Nu begynder arbejdet med at få de 96 familier til at flytte.

Fra Boliggården lyder det, at der bliver tale om “skånsom” genhusning af familierne, så de er fraflyttet inden udgangen af september. Familierne vil blive tilbudt boliger i andre afdelinger i Boliggården, ligesom man vil undesøge, om alderspensionister kan genhuses i Nøjsomhedsbebyggelsen.

Endelig kommer frivillig fraflytning muligvis også på tale.

https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/trods-protester-nedlaeggelse-af-boliger-godkendt

Redaktionel kontakt:
Hans Nørgaard Christensen
tlf.: +4521618837
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TV 2 LORRY ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)