Formanden for Fængselsforbundet

Formanden for Fængselsforbundet kritiserer rapport fra Europarådets torturkomité, der kalder forhold i blandt andet Udlændingecenter Ellebæk for uacceptable.

– Hvis man mener, at der er grund til at kritisere vores udlændingelovgivning, og dem, som har vedtaget den, så skal man bare gøre det. Sådan tolker jeg bare ikke dette.

– Jeg tolker det som en kritik af Kriminalforsorgens måde at drive Ellebæk på, og det synes jeg er meget forfejlet, siger Bo Yde Sørensen.