PRM / Topdanmark knækker kurve: Færre får kunder stress

Pressemeddelelse fra Topdanmark A/S
Hjertebanken, søvnløse nætter, svimmelhed, udbrændthed og manglende overblik over arbejde og familieliv. Listen er lang over de symptomer, som kan præge hverdagen for de tusinder af danskere, der hvert år rammes af stress.

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser en stigning i antallet af stressramte fra 2010-2017, ligesom nogle pensionsselskaber de senere år har meldt om flere stresssyge.

Men blandt Topdanmarks kunder går det den rigtige vej. Her har man set et fald i stressskader i sundhedsforsikringen på 24 pct. siden 2015. Desuden er der også et fald i langtidssygemeldinger på grund af stress i perioden.

“I dag oplever mange, at der stilles højere krav overalt i samfundet, og det kan derfor være svært at finde den rette balance mellem arbejde og fritid. Det kan skabe ubalance mellem tiden og de ressourcer, man har, eller som man føler, man har. Her er det vigtigt, at man har nogen, der kan rådgive en, og derfor tager vi bogstavelig talt vores kunder i hånden, når det gælder håndtering af stress. Vi kan se, at det er det, der skal til,” siger Vivian Weis Byrholt, administrerende direktør i Topdanmark Livsforsikring.

Hun henviser til, at Topdanmark fx har en telefonlinje, hvor kunderne kan ringe ind ved de første stresssymptomer. Topsund, der kan tilbyde forebyggende behandling inden skaden sker og Topomsorg, der sætter ind, når skaden er sket og medarbejderen er sygemeldt med stress.

Indsatser virker

I 2015 var 5,13 procent af alle skader i sundhedsforsikringen i Topdanmark relateret til stress, i 2018 var tallet nede på 3,9 pct., og det ser ud til at havne på samme niveau i 2019. Ubehandlet stress kan med tiden føre til fx angst og depression samt have andre vidtrækkende helbredsmæssige og sociale og konsekvenser. Derfor er det vigtigt at få det taget i opløbet med en tidlig indsats, pointerer Vivian Weis Byrholt.

Samtidig med, at Topdanmark de seneste år har nedbragt antallet af kunder, der udvikler stress, så har værktøjerne til at få kunderne friske og tilbage i arbejde igen, hvis de bliver sygemeldt, vist sig at være effektive. I Topomsorg kan Topdanmark fx tilknytte en socialrådgiver, der hjælper gennem junglen af myndigheder og indsatser og også kan hjælpe den stressramte med dialogen med arbejdspladsen eller i sidste ende at finde et nyt job.

“Med Topomsorg rækker vi hånden ud mod kunden og tager os af meget af det praktiske, samtidig med at vi hjælper med den rette behandling. Så kan den stressramte lettere frigøre ressourcer til at blive rask. Og vi kan se, at det gør, at flere kunder kommer hurtige tilbage i arbejde igen. Det er til gavn for den enkelte og arbejdspladsen, men også for bæredygtigheden i de kollektive forsikringsordninger,” siger Vivian Weis Byrholt.

En tredjedel – 33 procent – af de stresssygemeldte kunder, der har fået tilknyttet en socialrådgiver fra Topomsorg, er tilbage i et helt almindeligt fuldtidsjob efter tre måneder. En af dem der har fået hjælp fra Topomsorg er Lotte Friis. Hun blev sygemeldt med stress fra sit job som socialpædagog, men fik hjælp af Topdanmark til at få et nyt job.

“Det var mit arbejde. Det at nogen tog min frihed, kunne min krop slet ikke håndtere. De første fire uger talte jeg med en psykolog over telefonen. Derefter tog Susanne (Topdanmarks socialrådgiver red.) over. Hun ringede til mig. Hun SMS’ede. Hun kom på besøg hjemme hos mig og sad som bisidder i jobcenteret. Socialrådgiveren var omsorgsfuld og tog hånd om mig og min situation,” siger Lotte Friis. Lotte er i dag fabriksarbejder.

Fakta:

· 11,8 % af skaderne på sundhedsforsikringen hos Topdanmark er af psykisk karakter (2018 ).

· Af de psykiske skader i sundhedsforsikringen er ca. 30 % relateret til stress (2018). Det betyder, at stress udgør ca. 3,9 % af det samlede antal skader på sundhedsforsikringen i Topdanmark.

· Blandt Topdanmarks kundegrupper er stress særligt udbredt blandt andet i social og sundhedssektoren og blandt folk med videnstungt arbejde.

· Topdanmark har en telefonlinje, hvor kunder kan ringe ind ved de første symptomer på stress – stressfri. Her kan man fx få hjælp til at afklare, om man har brug for psykologbehandling.

· Topsund sætter ind med forebyggende indsatser, før skaden er sket, fx ved frivillige sundhedsscreeninger af medarbejderne og arbejdspladsen som sådan.

· Topomsorg sætter ind, når skaden er sket, fx hvis en kunde er blevet sygemeldt med stress. Det er på dette stadie, at den stressramte kunde får tilknyttet en socialrådgiver, som kan hjælpe kunden tilbage til arbejdspladsen eller hjælpe med at finde et nyt job.

· Generelt er reaktiveringen for skader udløst af stress over 80 pct. i Topdanmark.

· Stress ser ud til at været et stigende fænomen. Sundhedsstyrelsens seneste tal er opgjort i 2018 (Den Nationale Sundhedsprofil 2017), og de viser, at andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra 20,8 % i 2010 til 25,1 % i 2017.

Kontakt:
Presseansvarlig Martin Olsen tlf.: +45 24 34 67 47 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/topdanmark-knaekker-kurve-faerre-far-kunder-stress?releaseId=13585695