Ministerløfte: Flere penge til renovering af almene boliger

Tophistorien er skrevet og udgivet af Mandag Morgen. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har i Ugebrevet Mandag Morgen afgivet et løfte til beboerne i landets knap 580.000 almene boliger.

Ministeren vil afsætte flere penge til nødvendige istandsættelser rundtom i landets mange almene boligselskaber, hvor for eksempel lejligheder med skimmelsvamp kan vente i årevis på at blive istandsat.

Der er i dag afsat 2,3 milliarder kroner årligt til formålet frem til udgangen af 2020. Men ministeren erkender nu, at det beløb skal være større fra og med 2021.

”Alene for at udbedre de helt basale ting skal vi have en større renoveringsramme end de 2,3 milliarder kroner om året, som vi har nu. Så kan vi bagefter diskutere, hvor meget vi skal bruge på klimainitiativer, tilgængelighedsboliger og andre politiske hensyn,” siger Kaare Dybvad Bek til Mandag Morgen.

Dermed imødekommer han et udtalt ønske hos boligselskaber og beboere. De er bekymrede for, at ghettopakken og de 10 milliarder kroner, som er afsat til de 15 hårde ghettoer de kommende år, sluger så stor en del af de opsparede midler, at der ikke er råd til vedligeholdelsen i andre boligområder.

Den seneste opgørelse fra Landsbyggefonden, der finansierer renovering af landets mange almene boliger, viser, at beboerne i landets boligforeninger tilsammen har søgt om penge til renovering for 17 milliarder kroner til 60.000 boliger over hele landet.

Pengene i fonden har beboerne selv indbetalt over huslejen gennem mange år. Men det er Folketinget, der disponerer lejernes penge, og derfor er det afgørende for beboerne at få boligministerens opbakning til at investere i områder, der ikke er på politikernes ghettoliste.

De ekstra penge skal dog bruges strategisk. Kaare Dybvad Bek vil for eksempel ikke længere lade Landsbyggefonden støtte, at små lejligheder lægges sammen.

”Jeg betvivler ikke, at der er en kø af ansøgninger i Landsbyggefonden på 17 milliarder kroner. Men nu er der for eksempel brugt ret mange penge gennem årene på sammenlægning af etværelseslejligheder til større og dyrere boliger. Det er nogle af de lejligheder, som enlige på kontanthjælp kan bo i. De har ikke råd til at bo i boliger, som er meget dyrere end 3.500 kroner om måneden. Derfor er det ikke Landsbyggefondens opgave at lukke meget små lejligheder,” siger Kaare Dybvad Bek.

Han skal til foråret forhandle en ny boligaftale på plads med de øvrige partier i Folketinget, hvor renoveringsrammen kommer til at spille en stor rolle.

Den administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, mener, at der er brug for mere end en fordobling af det beløb, som boligselskaberne hvert år kan søge til renovering.

”Vi har i tidligere analyser set, at der er et behov på 5 til 5,5 milliarder kroner om året. Så meget har der ikke været til rådighed i de senere år. Det er en væsentlig årsag til, at køen nu er vokset til sager for over 17 milliarder kroner. Det går ud over mange folk i helt almindelige boligområder spredt ud over hele landet, som har ventet i adskillige år. Derfor er det vigtigt både at få afviklet den kø, som er opstået, og samtidig sørge for, at der ikke kommer en ny kø,” siger Bent Madsen.

https://www.mm.dk/artikel/ministerloefte-flere-penge-til-renovering-af-de-almene-boliger

Redaktionel kontakt:
Tanja Nyrup Madsen
tlf.: +4527277659
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Mandag Morgen ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)