Kommune fik anonymt tip: Hjertesyg måtte forklare Facebook-billeder

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

På baggrund af en anonym anmeldelse fra en borger og nogle billeder på Facebook blev en syg mand i august 2019 indkaldt til en samtale på det kommunale jobcenter. Det skriver Fagbladet 3F.

– Der er åbenbart én, der har set sig sur på vores medlem, siger sagsbehandler Søren Kähler, Arbejdsskadegruppen 3F Sydsjælland, om den anonyme anmeldelse.

Under mødet på jobcentret blev den 53-årige familiefar, der kommer fra Bosnien og er tidligere krigsfange, spurgt om, hvordan det gik. Manden, der er medlem af fagforbundet 3F, blev også spurgt om hvad han fik hverdagen til at gå med. Om han gik til foredrag, i biografen og om han så familie og venner.

Manden, der lider af PTSD, angst og har været syg, siden at han i 2013 fik en blodprop i hjertet, blev derefter konfronteret med, at kommunens kontrolenhed havde modtaget en klage fra en anonym borger og fundet flere billeder på Facebook, hvor han blandt andet deltog i sociale aktiviteter i en venskabsforening, hvor han også var registreret som formand.

Kommunens kontrolenhed havde desuden oplyst til jobcentret, at manden kom i foreningen, der ligger knap 30 kilometer væk i en anden by, én til to gange om ugen.

Søren Kähler deltog i mødet som bisidder og forstår på den ene side godt, at kommunen var nødt til at reagere. Samtidig undrer han sig over mistænkeliggørelsen og kontrollen af medlemmet.

– Selvom du er sygemeldt, har du ret til at have et fritids- og privatliv. I den her sag handler det om et rehabiliteringsteam, der ikke tror på, at manden er ude af stand til at arbejde, siger Søren Kähler.

– Men der er altså tale om et medlem, der aldrig har sagt nej til at komme i arbejdsprøvning eller noget. Hver gang han har prøvet, har han dog ikke har været i stand til at gennemføre det på grund af sin sygdom og er blevet sendt hjem, siger han.

Kommunens kontrolenhed havde desuden oplyst til jobcentret, at manden kom i foreningen, der ligger knap 30 kilometer væk i en anden by, én til to gange om ugen.

Efter mødet på jobcenteret har 3F’eren med hjælp fra Søren Kähler skrevet et brev til kommunen. Her forklarer den 53-årige mand, der ønsker at være anonym, at han kun har været proforma formand i venskabsforeningen og vil trække sig fra posten ved den næste generalforsamling.

Samtidig skriver han, at det har været et frirum og en støtte for ham at komme i foreningen og være sammen med andre, der også har oplevet krig og lever med traumer.

Fagbladet 3F har talt med den 53-årige mand, der oplyser, at han ikke har forsøgt at skjule noget for kommunen, at den anonyme anmeldelse kom som et chok, og at det var ubehageligt at blive konfronteret med billederne fra Facebook og sine fritidsaktiviteter.

– Jeg har ikke gjort noget ulovligt eller arbejdet sort, og jeg vidste ikke, at det var relevant, eller at jeg skulle fortælle kommunen om mit privatliv, siger han til Fagbladet 3F.

Manden har tidligere arbejdet på blandt andet en fabrik, været truckfører, finmekaniker og postbud. Han har været sygemeldt siden blodproppen for seks år siden, hvor han fik indopereret en stent (et kort, perforeret metalrør, der bruges til at holde forkalkede blodårer åbne, red.) og foreløbig været igennem tre arbejdsprøvninger. Senest som pedel på en skole.

Han tager hjertemedicin to gange dagligt og faldt om under et møde med kommunen i foråret og blev kørt på hospitalet. For tiden venter han på, om han skal ud i en ny arbejdsprøvning, eller om han kan blive indstillet til at få førtidspension.

Afdelingsleder Liselotte Pedersen, Sygedagpenge og fastholdelse i Vordingborg Kommune, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men oplyser til Fagbladet 3F, at Facebook og de sociale medier er redskaber, som bliver brugt til at kontrollere borgerne.

– Selvom du er syg, må du selvfølgelig godt have et socialt liv og flashe nogle billeder på de sociale medier, siger Liselotte Pedersen.

– Kontrollen er til for at forhindre socialt bedrageri og handler om, at der ikke må være en stor forskel på, hvad du kan i din fritid, og hvad du kan i en arbejdsmæssig situation, siger hun og tilføjer:
– Men får vores kontrolenhed en henvendelse om en borger, hvor der er nogle ting, som ser lidt mærkelige ud, indgår oplysninger fra åbne profiler på de sociale medier i den samlede vurdering i en sag, siger hun.

Redaktionel kontakt:
Peter Cristian Nielsen
tlf.: +4541101994
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)