Ghettoplanen betyder at 11.000 mennesker skal forlade deres hjem

Tophistorien er skrevet og udgivet af Mandag Morgen. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Tusindvis af mennesker bliver tvunget til at forlade deres bolig i løbet af de kommende år som følge af den såkaldte ghettopakke.

Planen investerer milliarder af kroner på at rive almene boliger ned, gøre boliger klar til salg til private og omdanne familieboliger til attraktive ungdoms- og ældreboliger som led i ghettopakken. Målet er at gøre de såkaldte ghettoer til almindelige boligområder uden for mange mennesker med sociale problemer som arbejdsløshed og kriminalitet.

Nu er det for første gang kortlagt, hvor mange mennesker i de 15 ”hårde ghettoer” der bliver berørt af den omfattende plan. Mandag Morgen har i samarbejde med de lokale boligselskaber og kommuner opgjort det samlede antal berørte til 11.000 mennesker. Familier, par og enlige, der i de kommende år permanent skal finde et andet sted at bo.

Det svarer nogenlunde til at Folketinget besluttede, at hele Struer eller Hobro skulle flytte.

Derudover skal flere end 5.500 mennesker genhuses midlertidigt, mens deres bolig renoveres.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) erkender, at planen griber ind i mange menneskers liv. Men han understreger, at selv om mange mennesker skal flytte ud af deres bolig de kommende år, så er der ikke tale om, at 11.000 mennesker skal tvinges fra hus og hjem.

”Det er klart, at der er nogle, som skal flytte fra de blokke, der bliver revet ned. Og jeg forstår godt, at det kan virke indgribende. Men der er en naturlig udskiftning på 8-12 procent om året af beboere, som flytter ud. Mange bor også på en kortidskontrakt. Dem er der heller ikke en udfordring med. Så antallet af dem, som er tvunget til at flytte ud, er noget mindre,” siger Kaare Dybvad Bek til Mandag Morgen.

Den nye kortlægning kommer blot få dage før, at boligministeren offentliggør den nye ghettoliste. Den nye liste kommer 1. december og alt tyder på, at den igen vil udnævne de 15 boligområder som landets hårde ghettoer. Det drejer sig blandt andet om Mjølnerparken og Tingbjerg i København, Vollsmose i Odense samt Gellerupparken og Bispehaven i Aarhus.

Boligselskaberne står over for en kæmpemæssig opgave med at skulle genhuse tusindvis af deres beboere, fortæller administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger Bent Madsen:
”11.000 er ganske mange mennesker og er en meget stor lokal opgave for at få genhusningen til at fungere for den enkelte familie. Men vi har en bunden opgave. Og nu handler det om at gøre det så skånsomt som muligt og med respekt for det enkelte menneske, så folk føler sig mindst muligt utrygge,” siger Bent Madsen.

Planen kunne med rette kaldes det største sociale eksperiment i dette århundrede. For ingen kan i dag vide med sikkerhed, om planen bliver en kæmpemæssig succes, der én gang for alle får bugt med problemerne i landets mest hårde ghettoer. Eller om planen ender som en gigantisk milliard-fuser, der i værste fald forstærker problemerne i landets hårdeste ghettoer.

”Der skal nedlægges almene boliger og i det hele taget rykkes rundt på rigtig mange mennesker. Vi ved bare ikke, om det virker på den måde, man håber på og regner med. Ghettoplanen er et stort socialt eksperiment,” siger Marie Stender, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Flere boligselskaber rundtomkring i landet kæmper indædt for at undgå at ryge på den samme liste som de 15 hårde ghettoer. De betaler folk penge for at flytte, laver særlige jobcentre i området og stemmer dørklokker for at får indvandrere til at få godkendt deres medbragte uddannelse fra hjemlandet, så risikoen for, at hele området ryger på den hårde ghettoliste, bliver mindre.

Link til kortlægningen for de enkelte boligområder her: https://www.mm.dk/artikel/11000-beboere-skal-flytte

https://www.mm.dk/artikel/ghettoplanen-betyder-at-11000-mennesker-skal-forlade-deres-hjem

Redaktionel kontakt:
Tanja Nyrup Madsen
tlf.: +4527277659
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Mandag Morgen ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)