Udgifter til nye ejendomsvurderinger løber løbsk

Tophistorien er skrevet og udgivet af Politiken. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Da et bredt flertal i Folketinget i november 2016 indgik aftale om at opbygge et nyt system til at vurdere ejerboliger, udlejningsejendomme og erhvervsejendomme, blev der afsat knap 2,7 milliarder kr. fra 2017 til 2020 til at udvikle et nyt system, der skulle kunne vurdere ejendommene bedre og håndtere klagerne. Det skriver Politiken onsdag.

Tre år senere har forsinkelser og fordyrelser fået denne regning til at stige til 4,7 milliarder kroner frem til 2021 med udsigt til, at regningen vil vokse yderligere i de kommende år.

Det fremgår af et fortroligt aktstykke, som daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) i april fik godkendt i Folketingets finansudvalg, og som opgjorde de samlede udgifter til 4 milliarder kr. Siden da har nuværende skatteminister Morten Bødskov (S) afsat 365 millioner kr. ekstra på næste års finanslov og bebudet, at der fra 2021 og fremefter vil være behov for en lignende forøgelse.

Morten Bødskov siger i en skriftlig udtalelse, at det ikke er »overraskende, at man løbende har skulle øge investeringerne i området. Omvendt er jeg enig i, at det er mange penge at bruge, og at vi som politikere må forvente at få et markant forbedret system for de skattekroner, vi putter i projektet«.

Skatteministeren udskød for tre uger siden indførelsen af de nye boligskatteregler, der på baggrund af de nye vurderinger skal skaffe en skatteindtægt på 45 milliarder kr. om året, med tre år til 2024. Til den tid vil der være gået mere end 10 år, siden daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) besluttede at kassere det nuværende ejendomsvurderingssystem.

Udskydelsen, der er den femte siden 2013, skete med den begrundelse, at Statens It-råd i august skrev til ministeriet, at det ville være »helt urealistisk« at fastholde den hidtidige tidsplan. Et af problemerne er, at staten skal overtage opkrævningen af grundskyld – skat på grundenes værdi – fra kommunerne, og håndtere en række komplicerede regler om rabatter, af grundskyld og særlige regler for pensionister.

Redaktionel kontakt:
Allan Graubæk
tlf.: +4520485211
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Politiken ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)