100.000 er ansatte hos ældre ejerledere

Tophistorien er skrevet og udgivet af Dansk Industri. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Op mod 100.000 danske job kan i løbet af en kort årrække blive påvirket af et ejerskifte, viser en ny analyse fra Handelshøjskolen i København (CBS).

Af analysen fremgår det, at godt 40.000 danske virksomheder er ejet og ledet af en person over 60 år, der inden for en kort årrække skal beslutte og gennemføre en plan for virksomhedens videreførsel. Tilsammen beskæftiger disse virksomheder ca. 100.000 mennesker, skriver erhvervsmediet DIBusiness.dk
Bag analysen står Niels Westergård- Nielsen, professor og akademisk leder ved CBS’ Center for Ejerledede Virksomheder (CEV). Han påpeger, at det primært er meget små virksomheder, der står foran et ejerskifte. Dertil er halvdelen af arbejdspladserne i virksomheder med mere end 50 ansatte.

– Rigtig mange danskeres job rundt omkring i lokalsamfundene afhænger af, at de lokale virksomheder bliver videreført. Så er det er ikke kun ejerlederen selv, men også medarbejdernes hverdag, der er på spil, siger Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri (DI).

Giv retskrav på værdiansættelse
Regeringen vil i forbindelse med finansloven for 2020 hæve skatten på generationsskifte fra fem til 15 procent, hvilket vil gøre det dyrere for næste generation at overtage familievirksomheden. Skatteforhøjelsen bremser ifølge DI virksomhedernes investeringsmuligheder og kan få flere ejerledere til at udskyde generationsskiftet.

– Der bør i stedet skabes nogle langt mere klare regler, så man rundt omkring på virksomhederne i god tid kan planlægge generationsskiftet og gennemføre det uden at det dræner virksomheden for de penge, der ellers skal gå til investeringer i udstyr og arbejdspladser, siger Kent Damsgaard til DIBusiness.dk
Dansk Industri efterlyser især, at virksomhederne får et retskrav på en skematisk værdiansættelse af virksomheden på tidspunktet for overdragelsen.

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/11/100.000-job-afhangige-af-succesrigt-generations-eller-ejerskifte/

Redaktionel kontakt:
Felix Bekkersgaard Stark
tlf.: +4561202706
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Dansk Industri ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)